Zápis do základní školy


proběhne pátek 12. dubna 2024 od 9 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole získáte také na www.pomskola.cz


S sebou:

1. Rodný list dítěte 

2. Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu) 

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (žádost o odklad povinné školní docházky www.pomskola.cz  základní škola)

4. Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

5. Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu.

6. Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC). 

7. V případě žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Více informací.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  Kontaktní údaje naleznete zde.