Školní družina

Při základní škole speciální funguje školní družina (dále ŠD), která má k dispozici samostatnou víceúčelovou místnost vybavenou pro pracovní i odpočinkovou a zájmovou činnost, nechybí zde závěsný systém pro imobilní žáky.

Školní družina je v provozu denně 6:00 – 15:15.

Od 1. září 2022 vybíráme na základě pokynu zřizovatele úhradu za ŠD ve výši 200,- Kč měsíčně.

Nadále platí, že rodiče, kteří pobírají určitý typ dávek: dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení), dávky pro dítě v pěstounské péči, zvýšený příspěvek na dítě, mohou ředitelku školy požádat o prominutí úhrady za ŠD. K žádosti je nutné doložit potvrzení o pobírání sociálního příplatku.

Kontakt:

Vedoucí vychovatelka: Ilona Křikavová, tel.: 735 700 925

Kateřina Mertlová, Kateřina Valíková, Soňa Konečná, Monika Vyskočilová, Bc. Radka Piskačová, Pavla Rathsamová, Lucie Dušáková, Věra Váňová.