Kamínek Jihlava, z.s.

Kamínek je sdružení rodičů žáků a pedagogů Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Byl založen při původní pomocné škole v roce 1999. Je registrován Ministerstvem vnitra a řídí se platnými stanovami.  Spolek nemá zaměstnance, není příjemcem dotace na provoz, a veškeré aktivity organizují členové dobrovolně a bez nároku na odměnu.

      

Úspěšně se účastníme grantových a projektových řízení - rok 2007 Grantový program Prevence kriminality „Bezpečí pro naše děti II.“, rok 2008 Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách „Bylinková zahrádka“, rok 2008  grantový program Nadace O2  „Domluv se“, rok 2008 Grantový program Prevence kriminality „Bezpečí pro naše děti III.“, rok 2014 Projekt zdravé město a místní agenda „Společně do Prahy“, rok 2015 Projekt zdravé město a místní agenda 21 „Společně do lesa“.

Našimi hlavními cíli jsou:

- podpora výchovy a vzdělávání žáků v ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava

- získávání financí a hledání zdrojů podpory aktivit sdružení, monitoring vypsaných grantových řízení

- pomoc rodinám s postiženými dětmi (metodická, materiální)

- rozvoj zájmové činnosti a rekreačních aktivit cílové skupiny sdružení

- komunikace s představiteli místní a státní samosprávy

- podpora fyzioterapie v ZŠ speciální a PrŠ Jihlava

 

Mezi tradiční aktivity, které Kamínek pořádá nebo se na nich podílí:

 • psychorehabilitační pobyt pro žáky a jejich rodiny (v minulosti například v Itálii, v termálních lázních Štúrovo, v Mrákotíně, na Doubravě)

 • charitativní country bál

 • sportovní den s FC Vysočina

 • (2 hodiny týdně)

 • volnočasové aktivity:

  • Počítačový kroužek

  • Jóga pro děti

  • Sportovní kroužek Boccia

  • Gymnastika

  • Šikulové (výtvarný kroužek)

  • Kroužek plavání

  • Rytmicko hudební

  • Kroužek muzikoterapie

  • Přírodopisný kroužek

  • Kroužek psychomotorických her

  • Výtvarný kroužek

  • Anglický kroužek

 

 • Sociální poradenství pro rodiče žáků

 

Kromě výše uvedených aktivit financujeme nákup speciálních pomůcek, které slouží ke stimulaci a rozvoji pohybových, smyslových a kognitivních dovedností všech žáků ZŠ speciální a Praktické školy.

Dokumenty zapsaného spolku Kamínek: