Kamínek Jihlava, z. s.

​Kamínek je sdružení rodičů žáků a pedagogů Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Byl založen při původní pomocné škole v roce 1999. Je registrován Ministerstvem vnitra a řídí se platnými stanovami. Spolek nemá zaměstnance, není příjemcem dotace na provoz a veškeré aktivity organizují členové dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Úspěšně se účastníme grantových a projektových řízení - rok 2007 Grantový program Prevence kriminality „Bezpečí pro naše děti II.“, rok 2008 Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách „Bylinková zahrádka“, rok 2008 grantový program Nadace O2 „Domluv se“, rok 2008 Grantový program Prevence kriminality „Bezpečí pro naše děti III.“, rok 2014 Projekt zdravé město a místní agenda „Společně do Prahy“, rok 2015 Projekt zdravé město a místní agenda 21 „Společně do lesa“.


Našimi hlavními cíli jsou:

 • podpora výchovy a vzdělávání žáků v ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava,

 • získávání financí a hledání zdrojů podpory aktivit sdružení, monitoring vypsaných grantových řízení,

 • pomoc rodinám s postiženými dětmi (metodická, materiální),

 • rozvoj zájmové činnosti a rekreačních aktivit cílové skupiny sdružení,

 • komunikace s představiteli místní a státní samosprávy,

 • podpora fyzioterapie v ZŠ speciální a PrŠ Jihlava.


Mezi tradiční aktivity, které Kamínek pořádá nebo se na nich podílí:

 • psychorehabilitační pobyt pro žáky a jejich rodiny (v minulosti například v Itálii, v termálních lázních Štúrovo, v Mrákotíně, na Doubravě a aktuálně jednou za dva roky v Řásné),

 • benefiční plesy

 • sportovní den s FC Vysočina.


Volnočasové aktivity:​​

 • počítačový kroužek,

 • jóga pro děti,

 • sportovní kroužek Boccia,

 • gymnastika,

 • šikulové (výtvarný kroužek),

 • kroužek plavání,

 • rytmicko-hudební kroužek,

 • muzikoterapie,

 • přírodopisný kroužek,

 • psychomotorické hry,

 • výtvarný kroužek,

 • kroužek anglického jazyka.


Kromě výše uvedených aktivit financujeme nákup speciálních pomůcek, které slouží ke stimulaci a rozvoji pohybových, smyslových a kognitivních dovedností všech žáků ZŠ speciální a Praktické školy. Poskytujeme také sociální poradenství pro rodiče žáků.


Přihlášku do Kamínku naleznete zde.