Naši školu podporují a sponzorují:

Kamínek z.s.

​Zapsaný spolek Kamínek byl založen v roce 2000 jako výsledek iniciativy rodičů dětí s tělesným a mentálním postižením a s diagnózou autismu. Členy sdružení jsou již od začátku mimo rodičů také pedagogové školy. Spolek nemá zaměstnance, není příjemcem dotace na provoz, veškeré aktivity organizují členové dobrovolně a bez nároku na odměnu. Cílem spolku je zlepšení a rozšíření vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti s postižením. z. s. Kamínek je významným partnerem při projektech probíhajících na půdě Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě.

Logo Jihlavan, a.s.

Logo Jihlavan

Logo NekoKlima

Logo NEKOklima

Logo Martino Hammerle-Bortolottiho

Martino Hammerle-Bortolotti 

Logo Vodárenská, a. s.

Logo Vodarenská, a. s.

Logo KOSIKA

Logo KO SY KA

Logo Kronospan

Logo Kronospan

Logo Tomea

Logo Tomea 

Logo Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových

Logo Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových

Logo KOVO, odborový svaz

Logo KOVO, odborový svaz

Stavospol psk

Myslivecký spolek Brtnice Zuzana Michálková