Praktická škola Jihlava


Pro školní rok 2022/2023 nepřijímáme uchazeče do praktické školy z kapacitních důvodů.


Žákům, kteří ukončili základní vzdělávání, nabízíme střední vzdělávání v praktické škole jednoleté s odborným zaměřením příprava pokrmů, rukodělná řemesla, zahradnické práce a v praktické škole dvouleté s odborným zaměřením pečovatelství a řemeslné práce.

Zaměřujeme se na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.

Veškeré informace k přijímacím zkouškám na oba obory praktické školy naleznete zde.


Zdravotní požadavky

Vzhledem k tomu, že v praktické škole se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.


Kapacita praktické školy je 30 žáků.


Osobní návštěva školy je možná s předchozí domluvou na telefonu: 567 333 644, email: reditelstvi@pomskola.cz.


​Učební dokumenty:

Učební dokumenty oboru Praktická škola jednoletá k přečtení zde.