Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 20. února – až pátek 24. února 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do neděle 3. září 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.


Plenární schůze rodičů:

1. 9. 2022 plenární schůze rodičů


Pedagogické porady, třídní schůzky:

15. 11. 2022 17. 1. 2023 18. 4. 2023 13. 6. 2023


Závěrečné zkoušky Praktická škola:

14. a 15. 6. 2023


Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.


Výchovné poradenství:

Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Vejsadová (katerina.vejsadova@pomskola.cz) poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 ve třídě III. B, dále po osobní domluvě. Více informací o výchovném poradenství naleznete zde.


Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová (mirka.prchalova@pomskola.cz) poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.


Metodik prevence:

Mgr. Helena Vrbická (helena.vrbicka@pomskola.cz)


Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.


Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.


Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.


Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.