Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4. září 2023.

Ředitelské volno 29. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu  3. ledna 2024.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 12. února – až pátek 16. února 2024

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Plenární schůze rodičů:

4. 9. 2023 plenární schůze rodičů 


Pedagogické porady, třídní schůzky:

14. 11. 2023,        16. 1.  2024,        16. 4.   2024,      18. 6.   2024


Přijímací zkoušky do Praktické školy:

18. a 19. 3. 2024.

Závěrečné zkoušky Praktická škola:

19. a 20. 6. 2024


Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.


Výchovné poradenství:

Výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Vejsadová (katerina.vejsadova@pomskola.cz) poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 ve třídě III. B, dále po osobní domluvě. Více informací o výchovném poradenství naleznete zde.


Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová  (mirka.prchalova@pomskola.cz) poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.


Metodik prevence:

Mgr. Helena Vrbická (helena.vrbicka@pomskola.cz)


Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.


Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.


Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.


 Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.