Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů naší školy je Mgr. Kateřina Vejsadová. Poradenství a informace rodičům poskytuje každé úterý od 11:50 do 12:35 v VI. třídě nebo po osobní domluvě.


Kontakt:

tel.: 735 700 918

katerina.vejsadova@pomskola.cz

Další důležité kontakty

Dokumenty ke stažení: