Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů naší školy je Mgr. Kateřina Vejsadová. Poradenství a informace rodičům poskytuje každé úterý od 11:50 do 12:35 ve třídě III.B nebo po osobní domluvě.


Kontakt:

tel.: 604 898 569

katerina.vejsadova@pomskola.cz

Další důležité kontakty

Dokumenty ke stažení: