Školní jídelna

Zajišťuje ZŠ T.G. Masaryka, výdej obědů ve školní výdejně ZŠ Březinova 31, Jihlava 11.40 -13.30.

Aktuální jídelníček zde.

Ceny obědů:

  • od 7 do 10 let 33,- Kč/oběd měsíční záloha 726,- Kč

  • od 11 do 14 let 35,- Kč/oběd měsíční záloha 770,- Kč

  • nad 15 let 37,- Kč/oběd měsíční záloha 814,- Kč

Zálohy jsou zúčtovány vždy v lednu a červenci a přeplatek bude vrácen na Váš účet. Doporučujeme nastavit inkasní limit na 1000 Kč.

​Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst.2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst.9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud oběd neodhlásí, bude zaplacena plná cena.

Odhlášení obědů se provádí u Moniky Veselé vždy do 14.00 hodin den předem. První den nemoci si lze oběd odebrat, ne však odhlásit. Následující dny má žák automaticky zablokované odebírání obědů, které musí rodič den před nástupem žáka do školy znovu aktivovat telefonicky
na tel.: 734 698 639.