Kontakty


Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

Březinova 3659/31

586 01 Jihlava


+420 567 333 644

www.pomskola.cz

reditelstvi@pomskola.cz

IČ 70888396

č.ú. 1467174359/0800,

ID datové schránky: 8q7mskr


Telefonní čísla do školy:

  • ředitelna 567 333 644

  • mobil 777 813 879

  • jídelna 734 698 639

  • družina 735 700 925


Vedení školy:

  • Mgr. Zuzana Šimková - ředitelka školy

  • Mgr. Miroslava Prchalová - zástupce ředitelky školy, školní logoped

  • Mgr. Kateřina Vejsadová - výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů (tel.: 735 700 918)

  • Ilona Křikavová – vedoucí vychovatelka


Ekonomický úsek:

  • Bc. Eva Opatrná

  • Markéta Hrušková, BA (hons)


GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Markéta Hrušková, BA (hons)

tel: 567 333 644

Marketa.Hruskova@pomskola.cz