Výtvarné aktivity

Tvořivost je jedna z důležitých lidských potřeb. Tato potřeba může být naplňována prostřednictvím výtvarné výchovy. Výtvarná výchova podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte – sebepoznání, koncentraci, volní vlastnosti, přináší uvolnění a radost z tvoření či úspěchu, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, vede k propojení rozvoje emocionálního a sociálního s intelektuálním, podporuje rozvoj komunikativních dovedností, rozšiřuje komunikaci o nonverbální složky, podporuje prosociální chování – empatie, spolupráce, sebeúcta. Výtvarnou výchovou rozvíjíme dětskou citlivost, dojmy a postřehy, vnímavost, uvědomování si pocitů. Rozšiřují se tak možnosti vnímání, vnímání všemi smysly.

Výtvarných technik je celá řada a jejich uplatnění může být individuální. Snažíme se najít způsob, a ten vždycky existuje, jak s dítětem pracovat. Ať už tradičními či netradičními prostředky, v ploše či prostoru (např. kašírování, froasáž, frotáž, decoupage, dekalk, enkaustika, různé tisky a vyrývání, pastely, práce se skvrnou,…) Každé dítě se může uplatnit, účastnit se tvůrčího procesu. Není vždy nejdůležitější dílo dokončit, jako prožít si tvůrčí proces.

Obraz žáka 01

Obraz žáka 02

Obraz žáka 03

Obraz žáka 04

Obraz žáka 05

Obraz žáka 06

Obraz žáka 07

Obraz žáka 08

Obraz žáka 08

Obraz žáka 09

Obraz žáka 10

Obraz žáka 11

Obraz žáka 12

Obraz žáka 13

Obraz žáka 14

Obraz žáka 15