Přijímací řízení na praktickou školu jednoletou a dvouletouInformace pro uchazeče u studium oborů Praktická škola jednoletá 78-62-C/01  a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 pro školní rok 2024-2025.

Termín přijímacího řízení je v pracovních dnech: 18. a 19. března 2024.

Přihlášku je nutné vyplnit a odevzdat do 20. února 2024.


Kritéria pro přijetí do Praktické školy jednoleté a dvouleté


Uchazeče o studium ve střední škole obor Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá ve školním roce 2024/2025, kteří budou osobně doručovat tiskopis přihlášky, žádáme, aby se s námi předem spojili telefonicky na čísle 567 333 644 a domluvili se na termínu. 


Obecné informace k novému systému přijímacích zkoušek naleznete na portálu PrihlaskyNaStredni.cz.

Níže najdete návody na vyplnění přihlášek od Centra  pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)