Přijímací řízení na praktickou školu jednoletou a dvouletouPro školní rok 2022/2023 nepřijímáme uchazeče do praktické školy z kapacitních důvodů.


Informace pro uchazeče u studium oborů Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 pro školní rok 2021-2022.

Přijímací řízení probíhá vždy v měsíci květnu. Přihlášku je nutné vyplnit a odevzdat již na začátku března.

Aktuální informace zveřejníme v dostatečném předstihu na této stránce.


Kritéria pro přijetí do Praktické školy jednoleté a dvouleté


Výsledky přijímacího řízení : Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá