Aktivity školy

V Základní škole speciální Jihlava je podporována mimoškolní zájmová činnost žáků. Dává jim návod ke smysluplnému využívání volného času, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí je přijímat úspěchy i nezdary, je pro ně způsobem seberealizace, sebeuplatnění. Nutí je komunikovat s ostatními a vyjadřovat svůj názor.