Aktivity školy

V Základní škole speciální Jihlava je podporována mimoškolní zájmová činnost žáků. Dává jim návod ke smysluplnému využívání volného času, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí je přijímat úspěchy i nezdary, je pro ně způsobem seberealizace, sebeuplatnění. Vede je ke komunikaci s ostatními a k schopnosti adekvátně vyjadřovat své potřeby.