Školní družina

Při základní škole speciální funguje školní družina (dále ŠD), která má k dispozici samostatnou víceúčelovou místnost vybavenou pro pracovní i odpočinkovou a zájmovou činnost, nechybí zde závěsný systém pro imobilní žáky.

Školní družina je v provozu  denně 6:00 – 15:15. 

Od 1. září 2022 vybíráme na základě pokynu zřizovatele úhradu za ŠD ve výši 200,- Kč měsíčně.

Rodiče mohou družinu za přihlášené děti uhradit takto:

Při platbě převodem ať si požádají o zaslání předpisu platby na e-mail eva.opatrna@pomskola.cz.

Nadále platí, že rodiče, kteří pobírají určitý typ dávek: dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení), dávky pro dítě v pěstounské péči, zvýšený příspěvek na dítě, mohou ředitelku školy požádat  o prominutí úhrady za ŠD. K žádosti je nutné doložit potvrzení o pobírání sociálního příplatku.

Kontakt:

Vedoucí vychovatelka: Ilona Křikavová, tel.: 735 700 925    

Kateřina Mertlová, Kateřina Valíková, Soňa Konečná, Monika Vyskočilová, Bc. Radka Piskačová, Pavla Rathsamová, Lucie Dušáková, Věra Váňová.