Zápis do základní školy

Základní škola speciální a Praktické škola Jihlava, příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU BEZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ (distančním způsobem)
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace se uskuteční v termínu dle školského zákona,

tedy v termínu od 16. dubna 2021 do 30. dubna 2021 

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Podání přihlášky je možné bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

  1. Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce je ke stažení zde 

  2. Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení zde

  3. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR pro účely zápisu nebo odkladu dítěte je ke stažení zde

 

Zákonní zástupci žáků, kteří žádají o přijetí k povinné školní docházce v naší škole (škola je zřizovaná podle §16 odst. 9 školského zákona), musí předložit: doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP). (Lze dodat i dodatečně. ), kopii rodného listu dítěte.

 

Zákonní zástupci žáka, kteří požádají o odklad povinné školní docházky, musí předložit:

  1. doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) 

  2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Lze dodat i dodatečně. )

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním ve škole – schránka u ředitelny

  2. do datové schránky školy (ID datové schránky : 8q7mskr)

  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

  4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Doporučujeme spojit se před zápisem se školou na telefonním čísle 567 333 644, kde se domluvíme, jak máte postupovat. Lze se také dotázat emailem na adrese: reditelstvi@pomskola.cz

 

Těšíme se na vás!

Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy