Zápis do základní školy

Základní škola speciální a Praktické škola Jihlava, příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

 

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace 

proběhne v pátek 8. dubna 2022 od 9 do 14 hodin.
Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. 

Co je potřeba: 

  1. Rodný list dítěte

  2. Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)

  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde.) 

  4. Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

  5. Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu

  6. Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC).

  7. V případě žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. (žádost o odklad povinné školní docházky zde)

 

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do SPC se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potrvzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

·         Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!).  

V případě dotazů se můžete obrátit jsme vám k dispozici na telefonním čísle 567 333 644 nebo na emailové adrese: reditelstvi@pomskola.cz

 

Těšíme se na vás!

Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy