Výchovný poradce

Výchovnou poradkyní a zároveň metodičkou prevence sociálně patologických jevů naší školy je

 

Mgr. Kateřina Vejsadová

tel.: 735 700 918

Katerina.Vejsadova@pomskola.cz

- poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, dále po osobní domluvě.

 

Další důležité kontakty

Sdružení Linka bezpečí (116 111), www.linkabezpeci.cz

 

Společenství proti šikaně, www.sikana.org

 

Internet poradna www.internetporadna.cz

 

Středisko výchovné péče Jihlava http://www.svp-ji.cz/

 

PPP a SPC Vysočina: https://www.pppaspcvysocina.cz/

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava: http://spc.msdemlova.cz/