Vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že z organizačních důvodů vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění na 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. Volné dny se vztahují na žáky základní školy, střední školy a školní družiny.


Odůvodnění: Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a po projednání se zřizovatelem a na základě doporučení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina vyhlašuji volné dny.


Mgr. Zuzana Šimková

Ředitelka školy


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, p. o. proběhne v pátek 8. dubna 2022 od 9 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informa