Vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že z organizačních důvodů vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění na 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. Volné dny se vztahují na žáky základní školy, střední školy a školní družiny.


Odůvodnění: Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a po projednání se zřizovatelem a na základě doporučení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina vyhlašuji volné dny.


Mgr. Zuzana Šimková

Ředitelka školy


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Blíží se podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou letos na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Více informací o organizaci školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Informace k testování žáků školy v září 2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021 nařizuje obecný postup preventivního testování žáků při nástupu do školy v novém školním roce. Tento postup bude na základě rozhodnu