Výsledky přijímacího řízení do praktické školy pro rok 2021/2022

Výsledky přijímacího do praktické školy jednoleté a dvouleté pro rok 2021/2022 si můžete prohlédnout zde:

Výsledky přijímacího řízení - jednoletá
.
Download • 76KB
Výsledky přijímacího řízení - dvouletá 2
.
Download • 76KB

Přijatí uchazeči:


Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají po 4. červnu 2021 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.(viz zákon 561/2004 Sb., § 60g, odst.7)

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v ředitel


ně školy v pondělí 24. května 2021 od 10 do 14 hodin.

Nepřijatí uchazeči:

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v ředitelně školy v pondělí 24. května 2021 od 10 do 14 hodin.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

Po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí je možné do tří pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí prostřednictvím ředitelky školy

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že z organizačních důvodů vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění na 25. 10. 2021 a 26. 10. 2021. Volné dny se vztahují na žáky základ

Blíží se podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou letos na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Více informací o organizaci školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Informace k testování žáků školy v září 2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021 nařizuje obecný postup preventivního testování žáků při nástupu do školy v novém školním roce. Tento postup bude na základě rozhodnu