Výsledky přijímacího řízení do praktické školy pro rok 2021/2022

Výsledky přijímacího do praktické školy jednoleté a dvouleté pro rok 2021/2022 si můžete prohlédnout zde:

Výsledky přijímacího řízení - jednoletá
.
Download • 76KB
Výsledky přijímacího řízení - dvouletá 2
.
Download • 76KB

Přijatí uchazeči:


Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají po 4. červnu 2021 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.(viz zákon 561/2004 Sb., § 60g, odst.7)

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v ředitel


ně školy v pondělí 24. května 2021 od 10 do 14 hodin.

Nepřijatí uchazeči:

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v ředitelně školy v pondělí 24. května 2021 od 10 do 14 hodin.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí:

Po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí je možné do tří pracovních dnů podat odvolání proti nepřijetí prostřednictvím ředitelky školy

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Informace pro rodiče, duben 2021

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že se od pondělí 12. dubna vracíme alespoň zčásti do normálního prezenčního režimu. Již jsme si zvykli, že v této zvláštní době musíme často zvládat nové situace a prát

Změna termínů přijímacích zkoušek

POZOR ZMĚNA TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!! Informace pro uchazeče u studium oborů Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 pro školní rok 2021-2022. V souladu s roz