S Jihlavskými listy za pohádkou

Dne 6. 2. někteří žáci naší školy zhlédli v Divadle Na Kopečku pohádku Povídání o pejskovi a kočičce. Svoje dojmy z představení pak nakreslili a obrázky odeslali do Jihlavských listů. Vybráni byli tři vítězové – Skřepská Laura, Doležal Miroslav, Mengler Daniel a každý z nich obdržel 2 volné vstupenky na pohádku do Divadla Na Kopečku dle vlastního výběru.

Odeslány byly také obrázky na 47. ročník výtvarné soutěže do Lidic, tentokrát na téma „Chemie“.