PODĚKOVÁNÍ V DOBĚ EPIDEMIE KORONAVIRU

V Základní škole speciální a Praktické škola Jihlava vzděláváme žáky se zdravotním postižením. Do tříd a skupin je sestavujeme na základě velkých odlišností jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Skupiny jsou sestavovány tak, by se mohli rozvíjet a motivovat navzájem všichni její žáci.

Ve třídách učitelé volí většinou jednotný odpovídající pedagogický přístup. Přesto převládající způsob výuky žáků je individuální, „na míru šitý“. Z toho vyplývá, že zpracování učiva a příprava úkolů je náročná. Pedagogové využívají celou řadu speciálních metod a přístupů, od alternativní komunikace, vizualizace, procesuálních schémat po bazální stimulaci, ergoterapii a mnoho dalších.


Po přechodu na domácí vzdělávání čelili naši pedagogové obrovské výzvě, jak přenést výuku do rodin, když některé děti mají postižení sluchu, jiné zraku, mnohé jsou imobilní, mají postižení horních končetin. Nemalé procento trpí autismem a všechny děti jsou mentálně postižené. Nelze je jako zdravé žáky odkázat na televizní nebo rozhlasové kanály. Jejich pozornost je mnohdy velmi krátkodobá, rozkolísaná. Mnohému sdělovanému vzhledem k postižení nerozumí, informace nepřijímají. Pedagogové se vypjali k obrovskému výkonu tvořit úkoly pro jednotlivé děti pro jednotlivé předměty doslova na koleně. Předepisovali, linkovali, malovali, stříhali, lepili, skenovali, odesílali. Učitel stráví mnohdy nad přípravou jednoho pracovního úkolu např. pro žáky s PAS mnoho času a dítě úkol splní za chvilinku a „ohlíží se „ po další práci.


Trvalo několik dní, než si každý třídní učitel se svými kolegy našli svůj způsob práce v nové situaci, sehráli se v přípravách. Bylo nutné najít si vhodné komunikační kanály, prodiskutovat s rodiči potřeby každého dítěte, stanovit společně priority při domácím vzdělávání. Zkrátka zajistit pokračování vzdělávání v domácím prostředí podle pokynu ministra školství. Krizové podmínky si vyžádaly u pedagogů velkou kreativitu. Kromě písemných úkolů začali natáčet výuková videa, tělovýchovné i muzikoterapeutické chvilky, návody k didaktickým hrám, prezentace k manuálním činnostem v dílnách a podobně.


Z pohledu vedení školy si velmi ceníme jejich vysokého pracovního nasazení a pedagogické zodpovědnosti za výsledky vzdělávání v takto těžkých podmínkách.

Zároveň oceňujeme přístup rodičů, jejich zájem o domácí vzdělávání, jejich snahu zdokonalovat se v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi pedagogy a rodinou byl co nejefektivnější.

Naše veliké poděkování patří oběma stranám za úžasnou spolupráci. Přejeme si hlavně, abychom se co nejdříve ve zdraví potkali ve škole, ve třídách, při běžné výuce.


Jménem vedení školy:

Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy

Mgr. Miroslava Prchalová, zástupkyně ředitelky školyNejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přechod na distanční výuku

Ministr školství Robert Plaga dnes večer 30. 10. 2020 po jednání vlády oznámil, že od 2. listopadu 2020 budou školy zřizované podle §16 odst. 9 školského zákona (sem spadá i naše škola) z epidemiologi

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube