Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní školespeciální a Praktické škole Jihlava

Ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace, Březinova 31, 586 01 Jihlava vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ speciální a PrŠ Jihlava v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.


Termín: 5.10. 2020 od 7:45 do 14:30 hodin (u vstupu do školní budovy v souladu s mimořádnými opatřeními vzhledem k pandemii Covid – 19)


Místo konání voleb: Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvkové organizace, Březinova 31, 586 01 Jihlava


Výzva k podání návrhů: Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků i za pedagogické pracovníky do 28.9. 2020 na sekretariátu školy nebo kterémukoliv členu volební komise.


Více informací zde:

Oznámení o konání voleb20_21
.pdf
Download PDF • 94KB


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Volné dny 22. 10. a 23. 10. 2020

Oznamujeme, že z organizačních důvodů vyhlašuje ředitelka školy volné dny na 22. 10. 2020 a 23. 10. 2020. Volné dny se vztahují na žáky základní školy, střední školy a školní družiny.

Provoz školy od 12.10.

Od 12. 10. 2020 pokračuje v Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava prezenční vzdělávání s přítomností žáků ve škole. Ve školní družině nebude omezen provoz. Naopak je zrušena výuka plavání

Praktická škola zůstává otevřená

Docházka do praktické školy jednoleté a dvouleté na základě Nařízení č. 11/2020 ze dne 30. září 2020 Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě není omezena. Od pondělí 5. 10. 2020

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube