Informace pro rodiče žáků Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, p.o.

Na základě usnesení vlády ČR č. 420 ze 17. dubna 2020 a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zůstává naše škola do 30. 6. 2020 zavřená. „Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.)“ https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/


Nadále probíhá výuka v domácím prostředí řízená třídními učiteli jednotlivých tříd. Střední škola zůstává rovněž zavřená do 30. 6. 2020. Závěrečné zkoušky proběhnou podle plánu 17. a 18. června 2020. Termín přijímacích zkoušek na střední školu bude upřesněn v souladu s pokyny MŠMT ČR. Nadále sledujeme situaci, která se může stále měnit s vývojem epidemie. O případných změnách a opatřeních Vás budeme včas informovat.


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přechod na distanční výuku

Ministr školství Robert Plaga dnes večer 30. 10. 2020 po jednání vlády oznámil, že od 2. listopadu 2020 budou školy zřizované podle §16 odst. 9 školského zákona (sem spadá i naše škola) z epidemiologi

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube