Informace k zápisu do ZŠ pro rok 2020

Zápis proběhne v pátek 17. dubna 2020 od 8 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole získáte také na www.pomskola.cz


K zápisu budete potřebovat:


 1. Rodný list dítěte

 2. Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)

 3. Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení

 4. Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

 5. Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu

 6. Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC).

 7. V případě žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Více informací k zápisu naleznete zde

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Přechod na distanční výuku

Ministr školství Robert Plaga dnes večer 30. 10. 2020 po jednání vlády oznámil, že od 2. listopadu 2020 budou školy zřizované podle §16 odst. 9 školského zákona (sem spadá i naše škola) z epidemiologi

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube