Informace k zápisu do ZŠ pro rok 2020

Zápis proběhne v pátek 17. dubna 2020 od 8 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole získáte také na www.pomskola.cz


K zápisu budete potřebovat:


 1. Rodný list dítěte

 2. Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)

 3. Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení

 4. Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

 5. Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu

 6. Doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC).

 7. V případě žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Více informací k zápisu naleznete zde

© 2018 ZŠ Speciální a Praktická škola Jihlava - vytvořeno ve Wix.com

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube