Informace k testování žáků školy v září 2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20. 8. 2021 nařizuje obecný postup preventivního testování žáků při nástupu do školy v novém školním roce.

Tento postup bude na základě rozhodnutí ředitelky školy odlišný ve třídách, kam nastupují žáci prvního ročníku, tedy ve třídě II., IV. a VII. Všichni žáci těchto tříd se budou testovat 2. 9. před zahájením ve své třídě.


První školní den 1. 9. se testují žáci v I., III., V., VI., VIII., IX., X. třídě základní školy a v celé praktické škole při ranním vstupu do budovy školy po slavnostním zahájení.

Další testování pro všechny třídy 6. 9 a 9. 9. v kmenových třídách před zahájením vyučování.


Účastníci ranní ŠD se budou testovat ve výše uvedených termínech při vstupu do ŠD. Je třeba počítat s 15 minutami času navíc.


Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, s potvrzením o prodělané nemoci (180 dní) nebo s prokázaným negativním výsledkem testu z odběrových míst (7 dní PCR/ 72 hod. AG).


Žáci naší školy mají výjimku z nošení ochrany úst. Rodiče ale při vstupu do budovy a po celou dobu jejich přítomnosti ochranu úst mít musí.

Prosíme vás o zodpovědný přístup k testování, protože nám všem jde o ochranu zdraví všech žáků a zaměstnanců školy.


Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka školy


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, p. o. proběhne v pátek 8. dubna 2022 od 9 do 14 hodin. Zápis je také možné realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informa