Stravování

Ceny obědů:

 

Žáci od  7 do 10 let                   28,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   616,-- Kč

       

        od 11 do 14 let                   30,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   660,-- Kč

 

        nad 15 let                           32,-- Kč/oběd                                    měsíční záloha   704,-- Kč

 

Zálohy jsou zúčtovány vždy v lednu a červenci a přeplatek bude vrácen na Váš účet.

Zajišťuje ZŠ T.G. Masaryka, výdej obědů ve školní výdejně ZŠ Březinova 31, Jihlava 11.40 -13.30.

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČEK

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst.2 zák. č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole (§ 4 odst.9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud oběd neodhlásí, bude zaplacena plná cena.

Odhlášení obědů se provádí vždy do 14.00 hodin den předem. První den nemoci si lze oběd odebrat, ne však odhlásit. Následující dny má žák automaticky zablokované odebírání obědů, které musí rodič den před nástupem žáka do školy znovu aktivovat telefonicky na č. 734 698 639.