Organizace školního roku

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek  3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 4. března – až pátek 8. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Plenární schůze rodičů:

  3. 9. 2018  v   8:30 plenární schůze rodičů

Třídní schůzky (v 15:00 hodin):

13. 11.   2018          15. 1.   2019           16. 4.   2019          11. 6.   2019

Zápis do základní školy:

v pátek 12. dubna 2019 od 8 do 14 hodin. Více informací naleznete zde

Přijímací řízení do praktické školy:

23. 04. 2019  a 24. 04. 2019 - Více informací naleznete zde

Závěrečné zkoušky praktické školy:

12. a 13. 6. 2019

Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.

Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Vejsadová poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, dále po osobní domluvě.

Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.

 

Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.

 

 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.