Organizace školního roku 2019/2020

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Vyučování začne v pondělí  6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 9. března – až pátek 13. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Ředitelské volno

úterý 28. 1. 2020 - ZRUŠENO!!!

pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020

Plenární schůze rodičů:

  2. 9. 2019  v   8:30 plenární schůze rodičů

Třídní schůzky (v 15:00 hodin):

12. 11.   2019          14. 1.   2020          14. 4.   2020          16. 6.   2020

Zápis do základní školy:

V pátek 17. dubna 2020 od 8 do 14 hodin. Více informací naleznete zde

Přijímací řízení do praktické školy:

Ve středu 22. dubna 2020 (náhradní termín 23. dubna 2020) Více informací naleznete zde

Závěrečné zkoušky praktické školy:

17. a 18. 6. 2020

Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.

Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Vejsadová poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, dále po osobní domluvě.

Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.

 

Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.

 

 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.