Organizace školního roku 2021/2022

 

Organizace školního roku:

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.


Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí  3. ledna 2022.

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.


Jarní prázdniny připadnou na pondělí 14. února – až pátek 18. února 2022. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Plenární schůze rodičů: 

  1. 9. 2021 v 8:30 plenární schůze rodičů

 

Pedagogické porady, třídní schůzky: 

9. 11. 2021        11. 1.  2022        12. 4.   2022      14. 6.   2022

 

Závěrečné zkoušky Praktická škola: 

15. a 16. 6. 2022

Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.

Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Vejsadová poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, dále po osobní domluvě.

Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.

Provozní zaměstnanci: Ladislav Zítek, Monika Veselá, Eva Novotná, Gerlinda Kovářová, Andrea Dvořáková

 

Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.

 

 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.