Organizace školního roku 2020/2021

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.

Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny připadnou na pondělí 1. února – až pátek 5. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021.

Ředitelské volno

pátek 25.9.2020

Plenární schůze rodičů:

  1. 9. 2020  v   8:30 plenární schůze rodičů

Třídní schůzky (v 15:00 hodin):

10. 11.   2020          12. 1.   2021          13. 4.   2021          15. 6.   2021

Zápis do základní školy:

v termínu od 16. dubna 2021 do 30. dubna 2021

Více informací naleznete zde

Přijímací řízení do praktické školy:

ZMĚNA TERMÍNU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!!

5. a 6.5. Více informací naleznete zde

Závěrečné zkoušky praktické školy:

16. a 17. 6. 2021

Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů.

Po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy. Děkujeme, že neposíláte do školy děti nemocné, nachlazené, s teplotou, rýmou a kašlem či jinak zdravotně oslabené.

Úrazy žáka:

Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Každý úraz či poranění je třeba okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

Ztráty věcí:

Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám osobních věcí v šatně a ve třídě školy. Každou ztrátu je třeba ihned ohlásit, k žádosti o úhradu pojišťovnou je třeba přiložit pokladní blok o koupi věci.

Výchovný poradce:

Mgr. Kateřina Vejsadová poskytuje informace rodičům každé úterý od 11.50 do 12.35 v VI. třídě, dále po osobní domluvě.

Školní logoped:

Mgr. Miroslava Prchalová poskytuje individuální logopedickou péči žákům a poradenskou logopedickou pomoc rodičům.

Provozní zaměstnanci: Ladislav Zítek, Monika Veselá, Eva Novotná, Gerlinda Kovářová, Andrea Dvořáková

 

Podávání informací rodičům:

Denně 7. 45 – 7. 55 a po ukončení vyučování dle domluvy s třídním učitelem.

 

 

 

Vyučování začíná v 8:00 hodin. Žádáme o včasné příchody do školy a nerušení výuky po 8. hodině. Děkujeme všem za zodpovědný přístup.