ŠKOLNÍ DRUŽINA

       Při základní škole speciální funguje školní družina, která má k dispozici samostatnou víceúčelovou místnost vybavenou pro pracovní i odpočinkovou a zájmovou činnost, nechybí zde závěsný systém pro imobilní žáky.

       Školní družina je v provozu  denně 6:00 – 15:15         

     

       Vedoucí vychovatelka: Ilona Křikavová 

                                                   tel.: 735 700 925

                                                   ilona.krikavova@pomskola.cz

Ostatní vychovatelé:  Kateřina Caklová, Kateřina Valíková, Soňa Konečná, Josef Křivánek, Radka Piskačová, Pavla Rathsamová, Lucie Dušáková, Nikola Křivková.

IMG_3767.JPG
IMG_3779.JPG
IMG_3769.JPG

Od 1. září 2012 vybíráme na základě pokynu zřizovatele úhradu za ŠD ve výši 180,- Kč měsíčně, za samostatný kroužek pro žáky nechodící do ŠD 45,- Kč měsíčně.

                     

Nadále platí, že rodiče, kteří pobírají určitý typ dávek: dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení), dávky pro dítě v pěstounské péči, zvýšený příspěvek na dítě, mohou ředitelku školy požádat  o prominutí úhrady za ŠD.

K žádosti je nutné  d o l o ž i t   potvrzení o pobírání sociálního příplatku.