NAŠI ŠKOLU SPONZORUJÍ A PODPORUJÍ:

Kamínek z.s.

​Zapsaný spolek Kamínek byl založen v roce 2000 jako výsledek iniciativy rodičů dětí s tělesným a mentálním postižením a s diagnózou autismu. Členy sdružení jsou již od začátku mimo rodičů také pedagogové školy. Spolek nemá zaměstnance, není příjemcem dotace na provoz, veškeré aktivity organizují členové dobrovolně a bez nároku na odměnu. Cílem spolku je zlepšení a rozšíření vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti s postižením. Z.s. Kamínek je významným partnerem při projektech probíhajících na půdě Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě.

2018/2019