MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

IMG_3189.JPG
V Základní škole speciální Jihlava je podporována mimoškolní zájmová činnost žáků. Dává jim návod ke smysluplnému využívání volného času, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí je přijímat úspěchy i nezdary, je pro ně způsobem seberealizace, sebeuplatnění. Nutí je komunikovat s ostatními a vyjadřovat svůj názor.
7.6.2018.JPG
Výtvarné aktivity
 

Tvořivost je jedna z důležitých lidských potřeb. Tato potřeba může být naplňována prostřednictvím výtvarné výchovy.  Výtvarná výchova podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte – sebepoznání, koncentraci, volní vlastnosti, přináší uvolnění a radost z tvoření či úspěchu, rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, vede k propojení rozvoje emocionálního a sociálního s intelektuálním, podporuje rozvoj komunikativních dovedností, rozšiřuje komunikaci o nonverbální složky, podporuje prosociální chování – empatie, spolupráce, sebeúcta. Výtvarnou výchovou rozvíjíme dětskou citlivost, dojmy a postřehy, vnímavost, uvědomování si pocitů. Rozšiřují se tak možnosti vnímání, vnímání všemi smysly.

Žáci naší školy se pravidelně a s úspěchem účastní výtvarných soutěží.

Více o výtvarném kroužku a soutěžích naleznete ZDE....

 
Raraši

 

Při ZŠ Speciální a Praktické škole Jihlava funguje hudební spolek Raraši. Mají rozsáhlý repertoár, který neustále rozšiřují a vystupují tak při nejrůznějších příležitostech nejen na akcích školy.

Více o souboru Raraši a jeho aktivitách najdete ZDE ...

IMG_3189.JPG
 
IMG_3165.JPG
Muzikoterapie

 

Pod vedením pánů učitelů Mertla a Křivánka se žáci ve škole zapojují do muzikoterapie nejen ve výuce, ale i jako součást zájmového kroužku.  Své umění pak předvádí při nejrůznějších příležitostech samostatně nebo ve spolupráci se skupinou Raraši.

Více informací o muzikoterapii najdete ZDE ....