Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

ZápisZápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava

proběhne v pátek 20. dubna 2018 od 8 do 14 hodin.

Je také možné jej realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644.

Informace o aktuálním dění ve škole získáte také na www.pomskola.cz.
      Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava nabízí vašim dětem vzdělávání v menší škole rodinného typu, realizované týmem zkušených speciálních pedagogů. Škola poskytuje základní a střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami z Jihlavy a okolí.


      Vzdělávání probíhá v nových prostorách školy, která je jednou z nejmoderněji zařízených v ČR. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, relaxační místnost, keramickou dílnu, víceúčelovou dílnu, cvičnou kuchyň a byt, učebnu informačních technologií a centrum pro fyzioterapii.

      Škola nabízí individuálně strukturované vyučování a programy na podporu komunikace a sociálního chování. Žáci při výuce využívají iPady, komunikátory s hlasovým výstupem a interaktivní tabule. Každá třída je vybavena počítačem s dotykovou obrazovkou, možností alternativního ovládání a připojením k Internetu.

      Výchova ke zdravému životnímu stylu se promítá v přizpůsobených sportovních aktivitách žáků a široké nabídce volnočasových aktivit pro celou rodinu. V hodinách tělesné výchovy se zaměřujeme na fyzioterapii, prevenci vadného držení těla a obezity dětí. Žáci chodí celoročně jednou týdně plavat.


Daří se nám vytvářet příjemné a bezpečné klima a pozitivně ovlivňovat vztahy mezi žáky.


      Žáci se pravidelně účastní výtvarných, sportovních a hudebních soutěží, ve kterých často dosahují i mezinárodních úspěchů. Ve škole působí hudební skupina Raraši, která často reprezentuje školu na veřejnosti.


      V rámci speciálních terapií nabízíme žákům arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii, hydroterapii, haloterapii, canisterapii, trampolining, bazální stimulaci, orofaciální stimulaci.


      Škola nabízí žákům odpolední zájmovou činnost: kroužek sportovní, kroužek angličtiny, boccii, speciální cyklistiky, moderní gymnastiky, informatiky, ručních prací, stolního tenisu, výtvarný a keramický. Pro rodiče žáků nabízíme poradenský servis v otázkách sociálních, zdravotních a vzdělávacích.


      Zápis do Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava proběhne v pátek 20. dubna 2018 od 8 do 14 hodin. Je také možné jej realizovat dodatečně po osobní dohodě: tel: 567 333 644. Informace o aktuálním dění ve škole získáte také na www.pomskola.cz.


K zápisu si připravte:


K zápisu si připravte občanský průkaz, rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte a doporučení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka se zdravotním znevýhodněním (vystaví SPC).
V případě žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení školského poradenského zařízení (SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Motto školy: "Každé dítě potřebuje zažít úspěch."
[ Nahoru ]