Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Zájmová činnost žáků


       V Základní škole speciální Jihlava je podporována mimoškolní zájmová činnost žáků. Dává jim návod ke smysluplnému využívání volného času, rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí je přijímat úspěchy i nezdary, je pro ně způsobem seberealizace, sebeuplatnění. Nutí je komunikovat s ostatními a vyjadřovat svůj názor.    Ve školním roce 2017/2018 se mohou se zapojit do těchto zájmových útvarů:

  • Výtvarný kroužek - Barvínek

  • Cyklistický kroužek

  • Gymnastický kroužek

  • Počítačový kroužek

  • Sportovní kroužek

  • Výtvarný kroužek - Šikulové