Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version


Projekt: Společně pro bezpečnost dětí      Společně pro bezpečnost dětí je nový projekt, jehož cílem je přispět k bezpečnému pohybu žáků ve škole a v jejím okolí.


      Cílem programu je motivovat ředitele, učitele i žáky k zamyšlení se nad možnostmi a bezpečnostními riziky jejich školy a navržení projektu, který bude mít pozitivní vliv na ochranu zdraví a života žáků a to buď přímými opatřeními nebo vzděláváním žáků. Projekty se proto mohou týkat jak dopravní výchovy, tak i realizace „bezpečnostních opatření“, ať už v podobě zajištění bezpečnějšího přecházení před školou, investicí do vybavení školy nebo například zakoupením reflexních vest či cyklistických přileb pro žáky.


      Organizátorem projektu je společnost Goodyear Dunlop Tires Czech, která dlouhodobě klade velký důraz na zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, a to nejen řidičů a jejich blízkých, ale také dalších účastníků, především pak dětí.


[ Nahoru ]


Projekt: Společně pro bezpečnost dětí


      Naše škola se v létě tohoto roku zapojila do soutěže „Společně pro bezpečnost dětí“, kterou pořádá společnost Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.. Cílem soutěže je zvýšit bezpečnost pohybu žáků základních škol ve škole a jejím okolí.

      Zapojení školy do soutěže spočívalo ve zpracování videoprojektu s názvem „Křížem krážem křižovatkou“ a účasti ve veřejném hlasování na sociální síti. Náš projekt se hlasujícím líbil a díky vynikajícímu umístění v soutěži jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 100 000 Kč na jeho realizaci

      Společný projekt Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava a společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., tak škole umožní zdokonalit stávající koncepci dopravní výchovy, posílit praktické dovednosti žáků v běžném dopravním provozu a lépe je připravit pro bezpečný pohyb městem.

      Odbornou záštitu nad projektem převzal BESIP.


http://ulozto.cz/live/xQaKoobe/zakladni-skola-specialni-goodyear-wmv


[ Nahoru ]