Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version


Projekt Socrates - Comenius       kraj Vysočina          Open hearts, open minds, open hands


   O projektu

Jak to vlastně všechno začalo:

Na jaře roku 2008 se Andrea Palusková zúčastnila kontaktního semináře pro speciální školy z Evropy v Dánsku.
Vyhledala partnery pro projekt (Česká republika, Lotyšsko, Něměcko, Rumunsko, Turecko a Velké Británie) a společně vytvořili záměr s názvem „Otevřené srdce, otevřená mysl, otevřené ruce.“ anglicky „Open hearts, open minds, open hands“. Následovala realizace samotného projektu a žádost o přidělení grantu, která spočívala v úzké spolupráci všech zúčastněných zemí. Bylo nutné sladit údaje všech partnerů v žádostech o grant, upřesnit programy, termíny a počty partnerských setkání, propočítat náklady apod. V srpnu 2008 byl projekt schválen Národní agenturou pro Evropské projekty. Také mezinárodním partnerům s výjimkou Rumunska byly projekty schváleny. Tím jsou naplněny podmínky pro realizaci projektu.


Cíle projektu:

 • začlenění dětí do EU prostřednictvím navázání přátelství a komunikace s dětmi z jiných zemí
 • vzájemná výměna informací o životě dětí v jednotlivých zemích, o jejich kultuře, zvycích, svátcích, tradicích
  a o způsobu života obecně
 • výměna odborných zkušeností pedagogů zúčastněných zemí
 • zvyšování komunikačních dovedností


Realizační tým projektu:

Pedagogové ZŠ speciální Jihlava.


Ekonomické vedení projektu:

Helena Křikavová


Aktivity dětí:

 • Vytvoření společného kalendáře.
 • Realizace mezinárodní kuchařky.
 • Zpracování univerzálního slovníku.
 • Osvojení (popř. vyzkoušení) sportu typického pro žáky partnerských škol.
 • Osvojení komunikačních dovedností s dětmi z různých zemí světa.
 • Poznávání cizích zemí, jejich kultur, jazyka, zvyků.
 • Aktivní podílení při tvorbě projektu – výběr receptů, sportů, malování obrázků.


Aktivity pedagogů:

 • Výměna odborných zkušeností a informací, zvyšování efektivity práce.
 • Získávání nových informací, inspirace, osvojování nových vyučovacích metod.
 • Setkávání s pedagogy z partnerských škol v rámci schůzek a odborných stáží.
 • Zlepšování schopnosti komunikace v anglickém jazyce
 • Evaluace projektu.
 • Vedení žáků k samostatnosti
 • Spolupráce s rodiči, komunitou a přáteli školy

[ Nahoru ]