Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English VersionProjekt pro zapojení zdravotně postižených do pravidelně organizované sportovní, výtvarné, rukodělné, hudební činnosti.Školní projekt:„Vítáme vás zpět do školy“


Cíle projektu:

  • 1. neztratit kontakty s našimi bývalými žáky a studenty, přivítat je zpět ve škole a nabídnout jim účast ve vybraných školních aktivitách - hodiny hudby, tance, zpěvu, sport, rukodělná řemesla – práce s keramickou hlínou, pedigem, se dřevem
  • 2. získávat zpětnou vazbu od absolventů školy, která nám umožní zhodnotit úspěšnost vzdělávání
  • 3. maximální rozvoj fyzické i psychické kondice a odolnosti zdravotně postižených
  • 4. cílená relaxace a rehabilitace prostřednictvím pravidelných sportovních výtvarných, rukodělných, hudebních aktivit
  • 5. sociální integrace zdravotně postižených prostřednictvím odpolední zájmové sportovní činnosti
  • 6. prevence sociálně patologických jevů
  • 7. prezentace školy na veřejnosti


Cílová skupina:

Absolventi školy – mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením z Jihlavy a regionu Vysočina.


Výstupy projektu:

  • 1. informační bulletin, propagační materiály
  • 2. propagace v médiích
  • 3. prezentace na webových stránkách školy


Časový harmonogram projektu:

Kurzy budou probíhat pravidelně jedenkrát týdně v učebnách školy.

Projekt bude zahájen v říjnu 2012.

[ Nahoru ]