Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Naše projekty


Vzdělávání

 • „Školní program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pomocné školy v Jihlavě“, který získal grant MŠMT ve výši 166 000,-Kč

  Cíl projektu:

  • Rozvoj školního systému a vytváření podmínek dalšího vzdělávání pedagogů školy
  • Rozvoj týmové spolupráce a komunikace v prostředí školy
  • Příprava specializovaných studijních materiálů
  • Zvyšování sociálních kompetencí žáků a jejich vzdělanosti
  • Rozvoj enviromentálního vzdělávání
  • Rozvoj alternativních metod a forem vyučování s důrazem na aktivitu žáků
  • Změna klimatu školního prostředí, rozvoj spolupráce školy s rodinou
  • Zvýšení kvality řídící práce vedení školy


  Obsah vzdělávání:

  • Výchova ke zdravému životnímu stylu, třídenní seminář (OS Zdravý životní styl Nový Jičín, lektoři Dr. Ivan a Věra Janíkovi)
  • Vzdělávání dětí s autismem I, třídenní seminář (OS APLA Praha, lektoři Dr. Kateřina Thorová a Dr. Hynek Jůn)
  • Rehabilitační metody ve školství – dvoudenní seminář (Mgr. Eva Matějíčková, Orofacial Praha)
  • Vzdělávání dětí s autismem II, třídenní seminář (OS APLA Praha, lektoři Dr. Věra Čadilová a Dr. Hynek Jůn)
  • Konflikt a komunikace, třídenní seminář (OS Zdravý životní styl Nový Jičín, lektoři Dr. Ivan a Věra Janíkovi)
  • Vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením I – dvoudenní seminář (Mgr. Eva Matějíčková, Orofacial Praha)
  • Vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením II – dvoudenní seminář (Mgr. Eva Matějíčková, Orofacial Praha)
  • Vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením III – dvoudenní seminář (Mgr. Eva Matějíčková, Orofacial Praha)
  • Vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením IV – závěrečný jednodenní seminář (Mgr. Eva Matějíčková, Orofacial Praha)
  • Antistresový seminář pro pedagogy (OS Zdravý životní styl Nový Jičín, lektoři Dr. Ivan a Věra Janíkovi)

 • Projekt „Pomocná škola v Jihlavě - komunitní centrum pro rodiče, žáky školy, veřejnost a pedagogy“, získal grant z Fondu Vysočiny ve výši 48 000 Kč


  Cíl projektu:

  umožnit přístup k novým informacím také rodičům a všem osobám, které o postižené děti pečují a mají zájem se s touto problematikou seznamovat, aby péče v rodinném nebo ústavním prostředí mohla na školu smysluplně navazovat. Zvýšení informovanosti rodičů tak povede ke zvýšení kvality domácí péče, k obohacování a rozšiřování oblastí zájmových činností, ke spoluvytváření příjemné tvůrčí atmosféry.
  Prostřednictvím projektu se může i veřejnost z nejbližšího okolí školy seznámit s chodem našeho zařízení a dále se zapojit do aktivit podporujících možnosti celoživotního vzdělávání. • Škaredice – zdobení velikonočních vajec (přizváni rodiče a veřejnost – lektorka Jana Kožená)
 • Muzikoterapie (lektorka Mgr. K. Vejsadová)
 • Hyperaktivní dítě a vývojová psychologie, dvoudenní seminář (OS APLA Praha, lektoři Dr. Kateřina Thorová a Dr. Hynek Jůn)
 • Sociálně právní minimum pro rodiče dětí se zdravotním postižením (JUDr. Hutař – Národní rada zdravotně postižených Praha, Ing. Labuda - vedoucí OSVZ MmJ, zástupci OSSZ a ÚP v Jihlavě)

[ Nahoru ]

Sport

 • Sportování v pomocné škole III - projekt zaměřený na rozvoj fyzických schopností žáků, posílení jejich psychické a fyzické odolnosti a zdatnosti, získán grant z Fondu rozvoje Vysočiny ve výši 33 000,- Kč
 • Integrace prostřednictvím sportu (boccia) - Nadace Eurotel, získán grant ve výši 25 000,-Kč


Výtvarné volnočasové aktivity

 • Křídla z hlíny II - projekt řeší volnočasové zájmové aktivity žáků výtvarného směru, získal grant z Fondu vysočiny ve výši 30 060,-Kč


Evropská unie

 • Socrates - Arion - týdenní odborná stáž ředitelky školy v Irsku
 • Socrates - Comenius - projekt spolupráce škol pod názvem „Culture across Europe“, získán grant 135 000,-Kč


Speciální pomůcky a vybavení školy

 • Dejme dětem křídla - projekt řeší materiální vybavení školy a je dlouhodobě realizován ve spolupráci se sponzory a Rotary klubem Jihlava

Implementace speciálního výukového softwaru

 • Pilotní projekt „Využití vzdělávacího softwaru u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Pomocné škole v Jihlavě“, získán grant ve výši 33 000,-Kč


Sexuální výchova

Po úvodní přednášce na konci minulého školního roku jsme letos pokračovali ve výuce předmětu Sexuální výchova. Vedoucím lektorem je Mgr. Martin Šťastný, na výuce se podílejí Mgr. Kateřina Vejsadová, Bc. Marek Mertl a Josef Křivánek. Výuka proběhla formou několika přednášek a následně uceleného bloku šesti seminářů. Tématem bylo partnerství, manželství, rodičovství, biologické rozlišení obou pohlaví, sexuální chování, antikoncepce, zneužívání a ochrana před zneužitím. Především téma zneužití je u našich dětí aktuální, proto jsme využili možností dramaterapie, děti nacvičovaly konkrétní chování v konkrétní situaci. Tato forma výuky je pro naše děti obzvlášť vhodná. Pevně doufáme, že ocitnou-li se děti v takové situaci, budou si vědět rady. Zároveň jsme v nich snad vzbudili i takovou důvěru, že budou ochotné se nám se svými problémy či dotazy svěřit.

V příštím roce chceme ve výuce předmětu Sexuální výchova pokračovat, k tématům se znovu vracet a kromě vizuálních pomůcek využívat i dramaterapii, hraní rolí, přehrávání scének s panenkami a podobně.

[ Nahoru ]