Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Predprofesní příprava


      Žáci 9. a 10. ročníku základní školy speciální a žáci praktické školy v rámci naplňování školních výstupů a získávání kompetencí pro praktický život odchází vykonávat některé činnosti mimo školu – do jihlavské ZOO, do pobočky Městské knihovny Jihlava v sídlišti Březinova, do Domova pro seniory na Lesnově.



      V zoologické zahradě v rámci předmětu člověk a svět práce upravují venkovní prostory, zametají, sbírají odpadky, pomáhají při čištění cestiček mezi pavilony a výběhy, uklízí parkoviště, upozorňují na nedostatky, případné vandalství. Zároveň mají jedinečnou možnost častého kontaktu se zvířaty, mohou je pozorovat, od zaměstnanců Zoo se dozvídají mnoho zajímavého ze života chovaných zvířat.

      V knihovně žáci zvládají zametání a vytírání podlah, třídí knihy do regálů, rovnají časopisy do polic, načítají knihy do počítače, kontrolují stav knih. Učí se znát a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce i ochrany zdraví při práci. Mimo pracovní návyky se v žácích nenásilnou formou pěstuje zájem o čtení, vztah ke knihám.

      V domově seniorů žáci praktické školy v rámci odborného zaměření pečovatelství, příprava pokrmů, rukodělná řemesla, řemeslné práce, zahradnické práce nejčastěji pomáhají klientům domova se sebeobsluhou – krmí je, pomáhají s oblékáním, s hygienou. Převlékají postele, uklízí pokoje, utírají prach, vytírají podlahu. Často se podílí na pomoci klientům při práci v dílnách, na zahradě, chodí s nimi na procházku a v neposlední řadě si se seniory povídají, což je pro obě strany velkým přínosem.



      Předprofesní příprava v jiném než školním prostředí má pro žáky veliký význam. Učí se chápat sociální role v různých prostředích. Mohou si ověřit, zda uplatní praktické dovednosti v jiných než školních podmínkách, získávají neocenitelné zkušenosti, které mohou dále využít v běžném životě. Učí se orientovat v jiném sociálním prostředí, učí se samostatně komunikovat s jinými lidmi v běžných sociálních situacích, učí se pomáhat slabšímu. Pěstuje se v nich tak povědomí, že nejenom oni potřebují pomoc ale i naopak, že i oni mohou a hlavně dovedou pomáhat druhým. Mají možnost zažít pocit uspokojení z dobře vykonané práce a z pocitu užitečnosti. Někdo je ,,potřebuje“.


[ Nahoru ]