Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Projekt: Nebojte se nemocnice      V Základní škole speciální a Praktické škole v Jihlavě vzděláváme žáky se středním a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a žáky s poruchami autistického spektra. Vzdělávání, výchova a celková péče o žáky s postižením je náročná nejen pro pedagogy a rodiče, ale i další odborníky, se kterými rodina a škola spolupracuje, zejména pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Specifické potřeby našich žáků při lékařském ošetření nás přivedly na myšlenku navázat spolupráci s dětským oddělením jihlavské nemocnice a s pediatry Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

      V minulosti proběhlo již několik velmi užitečných kontaktních akcí, např. odborné příspěvky našich pedagogů o vzdělávání žáků se zdravotním postižením na XI. Odborné konferenci dětského oddělení jihlavské nemocnice. Na půdě školy se uskutečnilo I. odborné plénum „Pedagogové lékařům“, pořádané školou u příležitosti oslav patnáctého výročí samostatného fungování školy. Dětské lékařky, které se pléna účastnily, velmi ocenily seznámení se specifiky přístupu k dětem s různým typem postižení, zejména s poruchou komunikace. Pravidelné preventivní programy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina pro žáky školy jsou velkým přínosem v konkrétním názorném přístupu zdravotníků, kteří přiměřeným způsobem žákům vysvětlují, jak se zachovat v situacích, kdy by se mohli ocitnout v ohrožení zdraví či života.

      Jarní a podzimní koncerty hudební skupiny Raraši složené z žáků a pedagogů školy pořádané pro pacienty dětského oddělení v krajské nemocnici a pro pacienty psychiatrické léčebny jsou zase malým příspěvkem opačným směrem, i děti s postižením mohou přinést radost a obohatit život druhým.

     Cílem setkávání žáků s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky je vzájemné poznávání se, získávání informací o sobě navzájem a nenásilná příprava pro případné lékařské vyšetření nebo hospitalizaci, které jsou pro všechny děti stresující. Vyvolávají u nich výraznou úzkost a někdy i potřebu fyzické obrany. Toto chování pak může vypadat zvláštně a nestandardně. Zdravotníci se mohou mylně domnívat, že dítě je rozmazlené a nevychované. Snažíme se, aby vzájemná komunikace a informovanost vedla k postupnému vytváření důvěry a následnému klidnějšímu zvládání stresových situací, jakou je lékařské vyšetření, zákrok, hospitalizace.


[ Nahoru ]