Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Občanské sdružení Kamínek

(od 1.1.2016 Kamínek Jihlava, z.s.)

       OS Kamínek je organizací otevřenou, která vítá účast všech zainteresovaných. Řídí se platnými stanovami a je zaregistrována na MV. Členskou základnu tvoří rodiče postižených dětí a někteří pedagogové školy.

       Při pomocné škole pracuje od února 2000, vzniklo 24. 3. 1999 a jeho hlavními cíli jsou

  • pomoc při uspokojování individuálních potřeb handicapovaných dětí v jihlavské PŠ,
  • podpora jejich mimoškolních zájmových a rekreačních aktivit,
  • získávání finančních prostředků pro jejich potřeby prostřednictvím sponzorů a formou grantových projektů.       Díky iniciativnímu jednání a aktivitě OS byla pomocná škola osamostatněna a zařazena do sítě škol ČR.

       Mezi aktivity OS patří např. i každoročně pořádaný psychorehabilitační pobyt dětí PŠ, jejich rodičů a učitelů, realizace canisterapie, pravidelná aktivní účast rodičů na zájmové činnosti dětí (výtvarné i sportovní), činnost sportovního klubu Kamínek. V rámci 3. ročníku dlouhodobé sbírky projektu „Pomozte dětem“, pořádaného Nadací rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí, získalo OS Kamínek nadační příspěvky na dva projekty. Finanční prostředky projektu „Křídla z hlíny“ (100 000,- Kč) budou použity na pořízení keramické pece a dovybavení keramické dílny, projekt „Komunikace“ je určen k zakoupení počítače a speciálních senzorových tlačítek pro individuální potřebu. V celé republice ze 4 posuzovaných oblastí (region Čechy, Morava, Praha a individuální projekty) se tak stalo OS jednou ze 3 neziskových organizací, které dosáhly podpory hned 2 projektů najednou.Integrační pobyt "Společně do lesa"


      Od pátku 15. května si žáci Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě užívali prodlouženého víkendového integračního pobytu. V pátek ráno je vyzvedl objednaný autobus a odvezl žáky a pedagogy do Hospodářského dvora v Bohuslavicích. Tam se mohli žáci svézt na koni, všichni si prohlédli hospodářský dvůr, viděli zvířata, o kterých se ve škole učí – koně, slepice, krocana, ovce, pávy, husy s housátky, seznámili se s podmínkami chovu. Na závěr akčního dopoledne byl v nově zrekonstruované stylové restauraci podáván oběd. Žáci měli možnost vyzkoušet si v reálu stolování na vysoké úrovni.

      Část žáků a pedagogického sboru pak pokračovala autobusem do rekreačního střediska Doubrava nedaleko Staré Říše. Tam pedagogové připravili bohatý odpolední program. Večerního programu se účastnili už i někteří rodiče a také trampové z T.O Kobylky, se kterými se pravidelně setkáváme už deset let, a členové kapely Kdo má čas.

      Sobotní ráno zastihlo učitele a Kobylky v pilné práci při přípravě dopoledního programu. Zatímco se rodiče se svými dětmi sjížděli na Doubravu, vyrostlo na hřišti osmnáct stanovišť s připravenými hrami a soutěžemi. Protože se celý víkend nesl v duchu indiánské tradice, měly děti možnost vyzkoušet si takové disciplíny jako například Haiwathův lov, Šípy pro Tatanku, Krutý kaňon, Tecumsehův hod, Moudrost lovců či Oči malé Nšoči.

      Když si všichni do sytosti vyzkoušeli všechny indiánské dovednosti, pochutnali si na sladkých odměnách a prohlédli si získané diplomy, ozvalo se zdáli hasičské houkání. Pak se objevilo červené hasičské auto a zabrzdilo před hřištěm. To přijeli hasiči ze Staré Říše. Jejich vystoupení bylo velmi akční – nejprve zapálili připravený „dům“, a poté, co vzplál jasným plamenem, jej uhasili mocným proudem vody. To se dětem moc líbilo, a protože den byl slunečný a teplý, využily nabídky hasičů a dokonale se promočily v proudu vody hasičské stříkačky. Celé akční dopoledne bylo korunováno výbornou svíčkovou.

      Po obědě měli přítomní sportovci možnost zapojit se do fotbalového utkání s opravdovými fotbalisty ze Staré Říše. Ti samozřejmě děti trochu šetřili, a tak zápas skončil uspokojivou remízou. O doplnění ztracených kalorií se postaral dar od fotbalistů – plná bedna sladkostí, které si děti hned rozebraly.

      Ne všichni ale chtěli v poledním slunci běhat po hřišti. Pro ostatní byly připraveny školy výtvarné dílny, opět v duchu indiánské tradice. Děti vyráběly čelenky, navlékaly originální korále, stavěly totem, bubnovaly na školní cajony a velké bubny, odlévaly stopy zvěře, učily se indiánské tance.

      Později odpoledne pak přišla na řadu očekávaná indiánská pohádka v tradičním podání netradičního divadelního seskupení T.O. Kobylky. Celá pohádka byla opět smrští vtípků, nečekaných dějových zvratů a šokujících odhalení. Herci využili krásného počasí a hráli venku, ve svém dovezeném teepee, v kulisách z dílny pana L. Kociny, v režii autora pohádky pana L. Kabelky.

      Po večeři se všichni těšili na táborák a špekáčky, ale takovou odměnu si museli napřed zasloužit. Čekalo je ještě osm stanovišť, na kterých pro ně měli pedagogové připravenou poslední, večerní hru. Pak už do noci vyšlehl oheň, Kobylky a kapela Kdo má čas se chopili kytar a zakončili tak intenzivní a krásný den. Nedělní ráno mohly rodiny s dětmi využít k procházkám v místní krásné přírodě.

      Celého víkendového pobytu se zúčastnilo 39 rodičů, 26 žáků školy a dalších 20 dětí, program připravovalo a na místě realizovalo 26 pedagogů. Finančně se na celém pobytu účastnilo o.s. Kamínek – žákům školy a dětem členů sdružení zaplatilo oběd v Bohuslavicích a celodenní stravování v Doubravě, dále o.s. Kamínek zajistilo a financovalo materiál pro výtvarné dílny a odměny pro děti. Díky tomu, že Hospodářský dvůr Bohuslavice sponzorsky podpořil o.s. Kamínek, měli žáci zdarma jízdu na koních. Díky dotaci z rozpočtu statutárního města Jihlavy v projektu Zdravé město a místní agenda 21, o kterou požádali pedagogové školy, měli také žáci zdarma dopravu do Bohuslavic a do rekreačního střediska Doubrava.[ Nahoru ]
Charitativní bál


      25. ledna roku 2013 proběhl šestý charitativní bál pořádaný OS Kamínek a OS Kobylky, tentokrát na téma: Strašidla a upíři.

      O půl osmé se všichni rodiče a přátelé školy sešli v kulturním domě v Rantířově, kde hned při vstupu obdrželi ručně dělaná keramická strašidýlka a ženy květinu.

      Od začátku plesu hrála k tanci kapela „Umí hovno“. Kolem deváté hodiny představila taneční skupina Ištar své vystoupení z pravěku. Doprovázeli je mladí bubeníci skupiny Hakuna Matata, kteří následně vystoupili ještě s jednou skladbou, při které zapojili i všechny návštěvníky.

      Následovalo vyhlášení tomboly a „Dražba obrazů“. Tři obrazy, které ztvárnili a vložili do rámů vlastní výroby naši žáci, byly věnovány sponzorům, kteří darovali občanskému sdružení Kamínek finanční dary v celkové výši 18 000,- Kč.

      Dalším vystoupením dívek skupiny Ištar byl orientální tanec s ohnivými efekty, při kterých obecenstvo žaslo.

      Do konce plesu nás k tanci doprovázela kapela Direkt.


Rádi bychom srdečně poděkovali:

  • všem společnostem (připravujeme seznam dárců) a soukromým osobám, které darovaly věcné ceny do tomboly, ve které návštěvníci obdrželi až 358 cen.
  • novým majitelům obrazů, kteří věnovali finanční dary.
  • zaměstnancům Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě, p.o., kteří zajistili výzdobu sálu, šatnu, občerstvení a prodej tomboly aj..
  • Aleně Hutařové, která zajišťovala i tentokrát celý chod plesu.
  • oběma kapelám, které hrály bez nároku na honorář.
  • všem návštěvníkům a účinkujícím.

      Veškerý výdělek z prodeje vstupenek, občerstvení i aukce bude využit pro potřeby žáků ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava.


[ Nahoru ]
Charitativní bál


       V pátek 25. ledna 2013 proběhne v kulturním domě v Rantířově již šestý Charitativní country bál, jehož výtěžek poputuje na zkvalitnění výuky a volnočasových aktivit zdravotně a tělesně postižených dětí z Vysočiny. Organizátorem tradičního bálu je občanské sdružení Kamínek při Základní škole speciální Jihlava. Toto sdružení už více jak deset let pomáhá různými způsoby rodičům a jejich hendikepovaným dětem vyrovnat se s nelehkou životní situací. Shání finance na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, speciálních výukových programů či na provoz fyzioterapie. Kromě pestré nabídky sportovní ch a výtvarných kroužků nabízí také sociální poradenství. Tímto pomáhá rodičům zkvalitnit a zjednodušit péči o děti. Díky financím, které občanské sdružení Kamínek získá, jsou tyto děti připravovány na zapojení do běžného života v souladu s jejich možnostmi a schopnostmi.


       Letošní Charitativní country bál bude v duchu strašidel a upírů. „Těšíme se, jakými převleky nás účastníci překvapí“, řekla hlavní organizátorka akce a zároveň předsedkyně sdružení, paní Alena Hutařová. Dále dodala, že bude opět zajištěn bohatý program, včetně bubenické show Hakuna Matata a tanečního vystoupení skupiny Ištar. Návštěvníci se mohou dostat do Rantířova zdarma autobusem vyjíždějícím v 19.00 a v 19.45 hodin od parkoviště za Billou. Lístky lze koupit v předprodeji v čajovně ve Znojemské ulici a v prodejně Trifoil, v Husově ulici.


       „Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí pobavit a zároveň udělat dobrou věc pro naše žáky“ připojila Mgr. Zuzana Šimková, ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy.
[ Nahoru ]


Fyzioterapie v ZŠ spec. a PŠ ve školním roce 2010-2011


       Od října 2010 zahájilo občanské sdružení Kamínek zkušební provoz fyzioterapie pro žáky školy. Na pracoviště pravidelně dochází diplomovaný fyzioterapeut, paní Iveta Zemanová, která v rámci vyučování tělesné výchovy a rehabilitační tělesné výchovy pomáhá zefektivnit cvičení. Nově zavedla i zdravotní rehabilitaci pro žáky s tělesným postižením, kteří ji mají indikovanou lékařem. Po dohodě s rodiči může i nasměrovat mimoškolní rehabilitaci a péči.


       Kamínek získal pro financování této služby grant Nadačního fondu Tesco ve výši 15 000 Kč a na zajištění fyzioterapie získal i další cílené sponzorské dary.


       Rodiče byli informováni o možnosti využívání této služby prostřednictvím dotazníku a jeho vyplněním vyjádřili souhlas s poskytováním služby pro svoje děti.


       Fyzioterapeut se seznámil při vstupních prohlídkách se zdravotním stavem žáků. Během vyučování se věnuje správnému sezení i držení těla žáků, doporučuje rehabilitační pomůcky, vytipovává žáky, kteří potřebují individuální terapii. Spolupracuje s primářkou rehabilitačního oddělení Nemocnice Jihlava a tato organizace na základě smlouvy o spolupráci celou naši rehabilitaci odborně zaštítila.


       Od ledna paní Zemanová začala pracovat s žáky podle pravidelného rozvrhu a je k dispozici i rodičům a pedagogům podle aktuální potřeby. Zapojení rodičů, asistentů a návštěvy pedagogů v hodinách rehabilitačního cvičení je velmi cenné pro individuální úpravu pohybových aktivit postižených dětí z hlediska optimálního režimu dne a podle stupně tělesného postižení.


       Je možné se domluvit se sestrou na konzultaci o vhodných postupech při cvičení. Lze tak využít vysoce kvalifikované specializované pomoci k růstu vlastních znalostí rodičů i pedagogů i k předání praktických dovedností.


[ Nahoru ]


Půlnoční „Rybovka“ – benefiční koncert pro o.s. Kamínek 2010


       Štědrý večer v Jihlavě zakončil už tradičně koncert s provedením České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Pod vedením P. Bohdana Sroky hrál orchestr složený z učitelů a žáků ZUŠ Jihlava a zpívali členové jihlavských sborů a jejich hosté. Všichni koncertovali bez nároku na honorář a cestovné. Také Svatojakubská farnost poskytla k tomuto uvedení bezplatně nájem prostor kostela sv. Ignáce, stejně tak firmy Trifoil a Rengl poskytly výhodné ceny za propagaci akce.


       Celý výtěžek ze vstupného tak mohl být věnován žákům ZŠ speciální a PŠ v Jihlavě. Získaných 12000 Kč využije o.s. Kamínek k dofinancování fyzioterapie pro těžce tělesně postižené děti v Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava.      Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím, JSPS Melodii jako spoluorganizátorovi koncertu, farnosti i těm, kteří svou účastí a zakoupením vstupenky přispěli k získání této částky.

[ Nahoru ]


Hrátky s Kobylkami podruhé


       Děti ze ZŠ speciální Březinova se v sobotu odpoledne rozhodně nemusely nudit. Naopak se mohly výborně bavit s Kobylkami. Na setkání si nebraly chléb a jablka, tentokrát nešlo o hipoterapii, ale o již druhé setkání s členy trampské osady Kobylky, která sídlí nedaleko obce Bílý Kámen. Osadníci připravili odpoledne plné her, závodů, skvělé muziky a po loňském úspěchu s nastudováním pohádky o Modré Karkulce nás letos čekala neméně zdařilá inovace pohádky O Perníkové chaloupce. A opět se bavili všichni – děti s postižením, jejich zdraví sourozenci a kamarádi, rodiče i pedagogové školy. K dokonalosti přispělo i o.s. Kamínek při ZŠ speciální, které dodalo vynikající buřtíky, dostatek limonád a dalších dobrůtek. Speciální poděkování patří paní Hutařové, která se jako vrchní zásobovač opět osvědčila, Bíbovi, který na svých bedrech nesl zodpovědnost za hladký průběh odpoledne a všem členům osady Kobylky, jejichž elán, nasazení, zaujetí a promyšlenost programu přispěly k radosti dětí i dospělých.

[ Nahoru ]


Listopad 2006 - Charitativní sbírka Tesco


       Občanské sdružení Kamínek pořádá již druhým rokem ve spolupráci s hypermarketem Tesco vánoční charitativní sbírku. Během sbírky budou dobrovolníci z jihlavské Vyšší odborné školy sociální, Střední odborné školy sociální a Obchodní akademie prodávat krásně malované záložky do knih. Výtěžek prodeje bude věnován na uspořádání psychorehabilitačního pobytu pro žáky školy.

[ Nahoru ]


Hrátky s Kobylkou


       Na sobotní odpoledne 22.4. 2006 hned tak nezapomenou děti ze Základní školy speciální Březinova Jihlava. Kdy jindy měly možnost vidět slavnostní zapalování osadního ohně či objevné divadelní zpracování příběhu o Modré Karkuli? A nejen to, užívaly si také spoustu závodění, zpívání, soutěžení, rozdávaly se medaile, pamětní listy, opékaly se špekáčky. Soutěže i závody byly přizpůsobeny dětem s těžkým kombinovaným postižením, ale zasoutěžili si i jejich zdraví sourozenci a kamarádi. A proč "Hrátky s kobylkou"? Protože toto, porozuměním a sluníčkem provoněné odpoledne, připravili trampové osady Kobylky v lesích kolem Bílého Kamene ve spolupráci s o.s. Kamínek při ZŠ speciální. A tak si večer děti, rodiče, učitelé ZŠ speciální, trampové i paní starostka Bílého Kamene a její zástupkyně mohli říct: "Bylo to příjemné společné odpoledne a smysluplný způsob integrace!".

[ Nahoru ]


Beskydy podzim 2006


       Krásný prodloužený víkend strávili žáci naší školy na konci září v Beskydech. Společně se svými rodiči, sourozenci a učiteli zamířili do rekreačního střediska „Orbita“ v Rožnově pod Radhoštěm, aby zde prožili čtyři mimořádné dny plné sportování, her, zpívání a zábavy během programu, který pro ně připravili učitelé školy. Všichni společně si prohlédli rožnovský skanzen, užili si spoustu legrace při pouštění vlastnoručně vyrobených draků na Pustevnách, vystoupali až k soše Radegasta. Děti s různými druhy postižení si tak změřily své síly se svými zdravými vrstevníky při sportovních soutěžích, dokázaly obstát při noční stezce odvahy a užily si u táboráku spoustu písniček a her. Pro relaxaci jejich maminek byly zajištěny perličkové koupele, masáže a kosmetické služby. Význam takových setkání spočívá mimo jiné právě v potkávání zdravých a handicapovaných dětí, společném prožívání chvil radosti, ale i napětí při kolektivní hře či soupeření. Pro obě strany jsou tyto společné zážitky obohacující a právě v tom vidíme smysl integrace jako takové. Akci finančně zajistilo občanské sdružení Kamínek, které získalo finanční prostředky během Adventní charitativní sbírky pořádané v hypermarketu TESCO v prosinci 2005.

[ Nahoru ]