Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace

         Březinova 31, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 333 644,

         e-mail: reditelstvi@pomskola.cz, č.ú. 1467174359/0800, ID datové schránky: 8q7mskr

English Version

Aktuality


AkademieS letošním školním rokem se žáci všech tříd rozloučili slavnostní akademií 19. června. Pozvali na ni své rodiče, prarodiče, sourozence a známé, kteří jejich výkony ocenili potleskem. Kromě scének, písniček, básniček a videí o průběhu školního roku se mohli návštěvníci občerstvit výbornou domácí limonádou a zakoupit si malý dárek ve “ Voňavém krámku“, který připravila třída PrŠ 2.
Přejeme všem krásné prázdniny.

[ Nahoru ]„Silent forest“ (Ztichlý les), takto nazvaly členské organizace Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií kampaň na záchranu nejpozoruhodnějších druhů zpěvných ptáků jihovýchodní Asie na souostroví Velké Sundy. Některé druhy jsou díky lovu a nelegálnímu obchodu na pokraji vyhynutí. Naši žáci kampaň podpořili trojrozměrnými výtvarnými díly, které byly vystaveny v ZOO Jihlava.

[ Nahoru ]

Sporty cizích zemíV rámci celoškolního projektu multikulturní výchovy proběhlo 22.6. 2018 sportovní zážitkové dopoledne. Žáci si mohli vyzkoušet sporty různých zemí, některé i netradiční např. mölkky, rugby. Dozvěděli se stručnou historii, pravidla hry a jejich další disciplíny. Sporty byly rozděleny do osmi stanovišť, které byly přizpůsobené i žákům s nejtěžším postižením. Pro žáky i pedagogy byly připraveny kvízové otázky a nejlepší třída byla odměněna.

[ Nahoru ]

Noc snů v Zoo Jihlava


Velmi pěkný zážitek měly rodiny našich žáků, které se účastnily v pátek 1.6. „Noci snů v ZOO Jihlava“.
Všichni si mohli zdarma prohlédnout zahradu a byla pro ně připravena překvapení s dobrovolníky ve zvířecích kostýmech. Na stanovištích mohli plnit drobné úkoly.
Vzhledem k nepřízni počasí musel být program přeorganizován, ale přesto si všichni návštěvníci nenechali pokazit dobrou náladu, kterou ještě umocnilo vystoupení Rarachů a malý dárek od organizátorů.

[ Nahoru ]

Vyhodnocení výsledků 46. ročníku MDVV Lidice


Naše škola se tradičně zapojila do výtvarné mezinárodní soutěže MDVV Lidice, jejíž 46. ročník byl zaměřen na téma VODA NAD ZLATO.
Celkem bylo do soutěže zasláno 29 967 prací z celého světa – z 65 zemí, z toho z ČR - 7 271 práce a oceněno bylo 615 českých dětí.
Mezi oceněnými je také žák naší školy ze sedmé třídy, který získal čestné uznání.
K tomuto velkému úspěchu gratulujeme.


[ Nahoru ]

VESELÉ ZOUBKY – PREVENCE ZUBNÍHO KAZU

      

Výtvarný projekt vybraných žáků naší školy, jedná se o kolektiv 4., 7. a 8. třídy, se stal jedním z 10 vítězných projektů v republice.
Gratulujeme.

[ Nahoru ]

Požární ochrana očima dětí – republikové kolo

      
Naše obrázky mají pokračování – žák 7. třídy obsadil 2. místo ve své kategorii v republikovém kole. Slavnostní vyhodnocení nejlepších prací proběhne dne 22. června na Zámku v Přibyslavi. Blahopřejeme, obstál se ctí mezi základními, mateřskými a uměleckými školami.

[ Nahoru ]

Návštěva ministra školství Roberta Plagy


      V pondělí 28. května 2018 navštívil naši školu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pan ministr spolu s primátorem města Jihlavy Rudolfem Chloupkem, radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Janou Fialovou a vedoucím Odboru školství, mládeže a sportu si prohlédli prostory školy a nahlédli i do výuky žáků. Pan ministr nám věnoval záznam do školní kroniky a ocenil naši práci.

      tisková zpráva MŠMT zde:

http://http://www.msmt.cz/ministr-jednal-na-vysocine-o-stavbe-haly-pro-rychlobruslare?source=rss

[ Nahoru ]

FC Vysočina


      Letos již posedmnácté si zasportovali žáci naší školy v úterý 22. května v areálu Na Stoupách. Tak dlouho již trvá spolupráce Základní školy speciální a Praktické školy s FC Vysočina. Jihlavský klub tradičně poskytuje organizační a materiální záštitu pro tento sportovní den.
Sportovce z naší školy doplnily děti ze ZŠ Kamenice a z jihlavské MŠ Březinova a všichni zúčastnění ze sebe vydali všechny své síly a schopnosti, a tak v pohodové atmosféře a za krásného počasí jsme prožili všichni krásné dopoledne.
Akce se uskutečnila s podporou mnoha sponzorů, kterým patří náš velký dík.

[ Nahoru ]

Vida

      

Vida! Science centrum – exkurze pro žáky praktické školy konaná 18.5. a hrazená ze sponzorských darů škole.
I my se svými žáky jsme často při procházení vzdělávacího centra „Vida“ v Brně zvolali: „Vida, to jsem opravdu nevěděl.“ A bylo vskutku na co se dívat a čím být překvapen.
Zemětřesná deska, oceán v láhvi, kolo na laně, rotující místnost, tornádo – to jen malý výčet exponátů, které si mohli naši žáci vyzkoušet, a lépe tak porozumět světu kolem nás.
Užili jsme si i speciální program „ Mysli na smysly“, ve které jsme si ověřili, jak vidíme, cítíme, slyšíme apod.
Z exkurze jsme se vrátili nadšení a o poznání chytřejší.

[ Nahoru ]

Projektový den EVVO – „Od kořenů k oblakům“

      


26. 4. se žáci zapojili do celoškolního projektu „Od kořenů k oblakům“. Dozvěděli se, co všechno můžeme najít pod zemí, na zemi a ve vzduchu. Zahráli si na archeology a prakticky si vyzkoušeli práci s archeologickým náčiním. Prošli se kosterním nalezištěm, poměřili svoji stopu s dinosaurem a procvičili všechny své smysly při plnění dalších úkolů. Všichni si projektový den moc užili.
Děkujeme všem za účast.

[ Nahoru ]

I naši pedagogové zachraňují město!

      

Letos již poněkolikáté se část našich pedagogů zapojila do tradiční výzvy „Do práce na kole“.
Rozděleni do několika týmů si předsevzali, že budou v květnu co nejvíce využívat k cestě do práce vlastní nohy a to při chůzi pěšky, nebo při jízdě na kole.
Přejeme jim co nejvíce bezpečně našlapaných kilometrů!

[ Nahoru ]

Pozor změna!

      

Z důvodu přerušení dodávky energie v objektu Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava ohlášenou na pátek 11. 5. 2018 se ruší školní vyučování a ředitelka školy vyhlašuje na tento den podle § 24 odst. 2 školského zákona volný den. Zároveň ruší již vyhlášený volný den ve čtvrtek 28. 6. 2018.

[ Nahoru ]

      

Také další výtvarná soutěž přinesla radost našim dětem – okresní kolo „PO očima dětí“ bude vyhodnoceno dne 24. 5. v 16 hodin na radnici Jihlavy a oceněno bude 5 našich dětí v kategorii K1 a K2 /žáci 4. a 7. třídy/.
Rovněž gratulujeme.


[ Nahoru ]

      

Dne 23. 4. se při příležitosti oslav Dne Země konalo na Magistrátu města Jihlavy slavnostní předávání cen k výtvarné soutěži na motto „Strom republiky“. Také zástupci naší školy byli odměněni – tři jednotlivci /z 1. a 7. třídy/ a dva třídní kolektivy – 3. a 6. třída.
Gratulujeme.

[ Nahoru ]

Čistá Jihlava

      

Žáci se jako každý rok i letos aktivně zapojili do akce ,,Čistá Jihlava“. V týdnu od 9. do 13. 4. vysbírali odpadky v nejbližším okolí školy.

[ Nahoru ]

Oslava Velikonoc a jara

      

Na začátku velikonočního týdne jsme připravili pro žáky naší školy program, díky němuž si mohli připomenout, proč je toto období pro křesťany tak významné.
Se zájmem sledovali zdramatizované scénky, jež názorně ukázaly tradice a činnosti, které se vážou k jednotlivým dnům velikonočního týdne. Následně si na jednotlivých stanovištích v prostorách celé školy vyrobili jednoduché jarní dekorace, nazdobili perníčky či naučili se jarní básničky.

[ Nahoru ]

      

Dne 20. 3. se uskutečnil ve škole Den básní na téma „stromy, les“.
Žáci se úkolu zhostili vynikajícím způsobem, obzvláště žáci starších ročníků se předvedli jako zdatní recitátoři.
Pochvalu však zaslouží všechny děti. Básně byly často doprovázeny také mimoslovním vyjádřením – obrázky, pohybově či s použitím rekvizit.
Takto ozvláštněná atmosféra byla zakončena společným zpíváním na oslavu stromů.

[ Nahoru ]

Osmý ročník dm preventivního programu „Veselé zoubky“ společnosti dm drogerie markt s.r.o.

      
Společnost dm nabídla škole zdarma výukový materiál i praktické dárky k péči o zuby.
Žáci zhlédli zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, paní učitelka rozebrala podle přiloženého školicího materiálu téma správné péče o zuby, správné techniky čištění a důležitosti preventivní zubní prohlídky.
Nabyté informace si žáci ověřovali ve výukovém programu na interaktivní tabuli a v pracovních listech.
Závěrem obdrželi preventivní balíčky, které obsahovaly samolepky, informační brožuru pro rodiče a děti, zubní pastu, zubní kartáček, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny pro odměření minimálního času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu. Děkujeme.

[ Nahoru ]

      
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo v loňském školním roce 14. ročník celorepublikové soutěže
SVĚT OČIMA DĚTÍ – téma POMÁHAT A CHRÁNIT.

Nyní jsme se dočkali i ocenění a věcné odměny - ve 2. kategorii, tj. 2. stupeň ZŠ Z CELÉ REPUBLIKY, obsadil 3. místo – žák VII. třídy s obrázkem „Rojení“.

[ Nahoru ]

      V říjnu jsme odeslali obrázky do Prahy do soutěže Fondu ohrožených dětí. Naši malíři se mohou nyní potěšit věcnou odměnou.

Odměnění výherci ze sedmé a osmé třídy získali čtyři vstupenky do Muzea voskových figurín v Praze a stavebnici Lego.

[ Nahoru ]

Vánoční akademie

      Dne 19. 12. 2017 jsme jako malý dárek pro rodiče, prarodiče i přátele školy připravili Vánoční akademii. Zúčastnily se jí všechny třídy, každá přispěla svým vystoupením v podobě divadelního či hudebního představení nebo videoprezentace. Návštěvníci měli možnost zhlédnout vernisáž výtvarných děl žáků školy, navštívit vánoční trh s drobnými upomínkovými předměty, cukrovím a punčem. Součástí bylo vystoupení rytmické sekce i celé hudební skupiny Raraši, kteří nám zahráli vánoční koledy. Žáci do svých vystoupení vložili celá svá srdce a potěšili své milé.
Přejeme vám krásné Vánoce.

[ Nahoru ]

Za výhru odměna

      V měsíci říjnu vyhlásily Jihlavské listy fotosoutěž „Jaký je váš podzim?“ IV. třída zaslala do soutěže fotografii své podzimní výzdoby a na konci měsíce se p. učitelka třídní dozvěděla, že jejich třída získala za pěknou výzdobu ocenění v podobě volných lístků do centra Robinson.
Tuto skutečnost se jí podařilo utajit až do 12. prosince, kdy se celá třída vypravila na vycházku, která končila u Robinsona.
TO BYLO PŘEKVAPENÍ!!!
Všichni si řádění v centru náležitě užili.

[ Nahoru ]

Příjemné předvánoční setkání

      V úterý 19. 12. 2017 nás, v rámci dlouhodobé vzájemné spolupráce, přišly se svým vystoupením potěšit děti z MŠ.
Připravily si pro nás krásné pásmo tradičních lidových koled a říkanek s hudebním doprovodem na klavír a housle.
Na oplátku jim předvedli svůj vánoční program naši Raraši.

[ Nahoru ]

Předvánoční integrační setkání s žáky ZŠ Seifertova

      Ve středu 13. prosince proběhlo další integrační setkání našich žáků s žáky ZŠ Seifertova.
Naše škola tentokrát hostila žáky čtvrté a páté třídy, kteří u nás byli poprvé. Po uvítání a krátkém vyprávění o žácích a chodu naší školy se děti ze ZŠ Seifertova rozdělily do malých skupin a rozmístily se do jednotlivých tříd.
Tam se všichni žáci společně zapojili do připravených výtvarných aktivit. Naši návštěvníci tak měli možnost sledovat, jak se pracuje s lidmi s různým typem postižení.
Po svačině jsme se pak všichni sešli v tělocvičně ke společnému zpívání a bubnování.
Dopoledne bylo pro žáky ze ZŠ Seifertova hodně emocionálně náročné, poučné a snad i přispělo k lepší představě o životě dětí s postižením.

[ Nahoru ]

Magistrát Jihlava

      Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do výzdoby vánočních panelů na jihlavské radnici.
Letošní motto znělo - werichovské zlaté ryby.
Třídy VII. a PrŠ2 si vysloužily sladkou odměnu.

[ Nahoru ]

Vánoční benefiční koncert

      Jihlavský pěvecký smíšený sbor Melodie pod záštitou Magistrátu města Jihlavy již podesáté 11. prosince uskutečnil pro ZŠ speciální a Praktickou školu v Jihlavě vánoční benefiční koncert.
Jako tradičně i tentokrát byla přizvána k účinkování v gotické síni jihlavské radnice pěvecká skupina Raraši, složená z žáků a pedagogů školy.
Obě hudební tělesa sklidila obrovský úspěch a přispěla ke krásné adventní atmosféře.

[ Nahoru ]

Benefiční ples Kamínku

      Zapsaný spolek Kamínek, působící při Základní škole speciální a Praktické škole v Jihlavě, pořádal v sokolovně v Lukách nad Jihlavou 1. prosince svůj tradiční benefiční ples.
Z.s. Kamínek byl založen v roce 2000 jako výsledek iniciativy rodičů dětí s tělesným a mentálním postižením. Členy sdružení jsou již od začátku rodiče a pedagogové školy. Veškeré aktivity organizují členové spolku dobrovolně a bez nároku na odměnu. Cílem spolku je zlepšení a rozšíření vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti s mentálním a kombinovaným postižením a dětí s diagnózou autismu. Kamínek kromě jiného financuje nákup speciálních pomůcek, které slouží ke stimulaci a rozvoji pohybových, smyslových a kognitivních dovedností všech žáků ZŠ speciální a Praktické školy.
S prosbou o pomoc při pořádání plesu se organizátoři z řad pedagogů školy obrátili na studenty VŠPJ Jihlava. Ti se do příprav zapojili s návrhem plakátu, s organizací doprovodného programu, výzdobou sálu, prodej lístků soutěže o ceny a dalšími pracemi. Za to jim patří vřelý dík. Poděkovat bychom chtěli i všem, kteří přispěli, ať už pomocí při zajišťování zdárného průběhu plesu, příspěvkem do soutěže o ceny nebo peněžním darem. Zvláště pak si ceníme příspěvku trampů z T.O. Kobylky.
Návštěvníci plesu přišli ozdobeni barevnými škraboškami, jelikož tématem plesu byl benátský karneval. Byla pro ně připravena soutěž o ceny, fotokoutek, občerstvení. Zajímavostí zvláště pro ženy bylo kadeřnické a kosmetické studio, kde měly možnost nechat se na ples zkrášlit.
Pro zpestření programu vystoupila se svým programem hudební skupina Raraši ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, dále jsme shlédli vystoupení taneční skupiny Ištar a Nart Dance School. K tanci a poslechu zahrálo „ Duo music“ a pořadem provázel pan Ondřej Rázl.
Odměnou všem, kteří na přípravě plesu podíleli, byla radost a nadšení, které bylo patrné z tváří tancujících dětí.

Moc děkujeme všem sponzorům, kteří podpořili náš ples.

Moravské kovárny, a.s.
KRONOSPAN CR, spol. s.r.o.
NEKO KLIMA, s.r.o.
Dřevocentrum Jihlava
Poutní Hotel Křemešník
Velkoobchod HEVA spol. s.r.o.
Kadeřnictví, Salon BELLE
MARY KAY
Služby města Jihlavy, s.r.o.
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

[ Nahoru ]

HRÁTKY 2017

      HRÁTKY 2017 aneb setkání dětí se speciálními potřebami Kraje Vysočina se uskutečnily dne 29. 11. 2017 opět v ZŠ Demlova 32 v Jihlavě. Celá akce proběhla s podtitulem „…kdo se umí správně bát, může přijít na náš strašidelný hrad. Cestou potká kamarády, co na hradě rádi řádí…“. A opravdu jsme si zařádili. Naši školu reprezentovalo 10 žáků pod vedením p. uč. Belatkové a Konečné. Na doplnění strašidelného tématu jsme si přinesli vyrobené netopýry a těmi jsme ozdobili vstupní panel. S radostí a plným zaujetím jsme se pustili do práce v jednotlivých dílnách – bílá paní a pavouček, duchové hradních pánů a netopýři z hradu. Z výrobků jsme měli velkou radost. Na závěr jsme se pobavili divadelním vystoupením „Divadla Fábula“. Každý účastník obdržel vynikající svačinu a také plnou tašku překvapení.


[ Nahoru ]


      Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do výzdoby vánočních panelů na jihlavské radnici. Letošním tématem jsou werichovské zlaté ryby.


[ Nahoru ]

Hvězda roku 2017

      Ve středu 15. 11. 2017 proběhlo slavnostní udělování cen města Třeště - Hvězda roku 2017. Titul Hvězda roku představuje nejvyšší uznání dětem a mládeži za uplynulý školní rok. Uděluje se jednotlivcům, kteří v regionálním, celostátním nebo mezinárodním měřítku dosáhli úspěchů v různých oblastech - v kultuře, ve sportu apod. Náš žák Martin Císař získal toto prestižní ocenění!
Gratulujeme!!!


[ Nahoru ]

Fond ohrožených dětí

      Téměř 3,5 tisíce obrázků z celé republiky bylo zapojeno do soutěže Fondu ohrožených dětí Klokánek, Praha, za účelem udělat radost jak dětem, tak lidem, kteří přímo těmto našim zařízením pomáhají a podporují je.

Autoři vybraných a oceněných obrázků budou pozváni pravděpodobně v prosinci na předání odměn do Prahy. V roce 2018 má být následně zorganizována výstava těchto prací.

Bez ohledu na výsledky posouzení obrazů si všichni zaslouží ocenění. Škola obdržela děkovný certifikát.

Naše obrázky byly odeslány v říjnu a účastnili se tito žáci :

David Maršán, Křišťálová studánka

Ilona Danišová, Indiánské léto, Na hradě

Kateřina Frulová, Jak vytrhnout velrybě stoličku

Kristýna Vašíčková, Rozárka, Vítr v korunách, Výlet na lodi

Libor Kaman, Na pasece

Michal Šimek, Lávrova vrba, Na rybách

[ Nahoru ]

Ve středu 4.10.2017 vyšel Jihlavský deník s fotkou našich prvňáčků.
[ Nahoru ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2017/2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017


      Ve dnech 14. a 15. června vykonali žáci Praktické školy v Jihlavě závěrečné zkoušky.
Zkušební komise sestávající z třídních učitelů a předsedkyně Mgr. Ludmily Míkové z Praktické školy v Černovicích hodnotila při praktické zkoušce dovednosti žáků v těchto oblastech - příprava pokrmů, práce v domácnosti, pečovatelství nebo řemeslné práce.
Další den prokázali žáci své znalosti při zkoušce z teorie výše zmíněných předmětů. Všichni žáci při závěrečných zkouškách uspěli.
Přejeme jim do dalšího života úspěchy při uplatnění a spokojenost v osobním životě.


[ Nahoru ]

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2017


      Čestná uznání pro Kateřinu Frulovou a Michala Šimka ze 45. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 – téma „CESTOVÁNÍ“. /Letos se sešly práce z 83 zemí, celkem bylo 25 690 prací a uděleno 1 289 cen, jen 620 ocenění zůstalo v ČR. /
Diplomy pro Štěpána Mašteru, Libora Kamana, Adama Vachouška z Mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje UNESCO CENTER, Troyes, Francie - letos s tématem „VODA, MODRÉ ZLATO“ / 2 500 účastníků/.
Gratulujeme k úspěchu.

[ Nahoru ]

Soutěž „Dejme jim šanci! II.”


      V letošním školním roce se podruhé žáci naší školy zapojili do soutěže vyhlášené organizací EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad). Soutěž byla součástí kampaně na lokální biodiverzitu.
S pomocí pedagogů si žáci vytvořili krmítko pro ptáčky a umístili ho do školní zahrady. Fotografie z procesu výroby pak zapracovali do výtvarného dílka, které bylo součástí výtvarné výstavy v africké vesnici Matongo v jihlavské ZOO.
Žáci, kteří se zúčastnili, obdrželi od vzdělávacího centra PodpoVRCH pozvánku na slavnostní den vyhlášení vítězů, volnou vstupenku, propagační materiál a sladkou odměnu. Všichni si celý den v zoologické zahradě úžasně užili.

[ Nahoru ]

Sponzorský dar Nadace ČEZ


      Naše škola díky příspěvku Nadace ČEZ mohla zkvalitnit výuku žáků nákupem interaktivní tabulí. Ty byly tentokrát určeny pro dvě třídy střední školy - obor praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá. Tabule jsou různým způsobem využívány ve všech předmětech a umožňují prohloubení a rozvinutí probraného učiva jinou, interaktivní formou.


[ Nahoru ]

Psychorehabilitační pobyt na Doubravě


      První červnový víkend žáci s rodiči a pedagogy strávili na táborové základně Doubrava. Již v pátek 2.6. se začali sjíždět a ubytovávat. Během celého psychorehabilitačního pobytu měly děti k dispozici nafukovací skákací hrad. Celou sobotu provázela celá řada her, soutěží a zábavy. Ranní soutěže připravilo sdružení Kobylky, které nám po obědě zahrálo pohádku „O Modré Karkuli“. Po vydatném obědě se mohli všichni účastníci rozprchnout po areálu tábora a vyzkoušet si různé pohádkové úkoly, které připravili pedagogové naší školy: jako například sbírání ztracených perel Zlatovlásky nebo okusování perníčků z perníkové chaloupky. Hudebně zvídaví si mohli vyzkoušet a zaposlouchat se do nástrojů z různých koutů světa. Večer Kobylky s pedagogy zapálili oheň a kdo měl chuť, mohl si opéct špekáček. K tomu nám hrála bluegrassová skupina „Kdo má čas“ z Jihlavy a okolí.

[ Nahoru ]

Multikulturní výchova


      V květnu jsme se formou ochutnávky tradičních jídel a prezentací seznámili se třemi menšinami občanů, žijících na našem území. Ochutnávku si pro své kamarády připravili studenti praktické školy. 24. května jsme se dozvěděli základní informace o Slovensku, zaposlouchali se do zvuků fujary a ochutnali halušky s bryndzou. 25. května jsme ochutnali tradiční pokrm pocházející z Ukrajiny – sladké plněné taštičky „vareniky“ a 30. května jsme ochutnali pro nás trochu exotický pokrm, pocházející z Vietnamu – hovězí polévku Pho Bo.
Z celé akce vznikla i výuková prezentace, která bude žákům i učitelům školy sloužit jako pomůcka pro zařazení multikulturní výchovy do různých předmětů.


[ Nahoru ]

Sportování s FC Vysočina


      Již o několik dní dříve jsme spolu s předškoláky z MŠ Mozaika (Březinova 30) a také žáky 4. třídy ze ZŠ Kamenice oslavili sportem Den dětí. Jednalo se již o šestnáctý ročník vzájemné spolupráce školy s fotbalovým klubem FC Vysočina.
Akce proběhla již tradičně ve sportovním areálu Na stoupách a i tentokrát nám přálo počasí. Všichni účastníci zápolili v 10 sportovních disciplínách a byli jsme svědky velkých sportovních výkonů. Na jednotlivých stanovištích žákům pomáhali členové kádru prvního mužstva.
Po sportovních výkonech čekala na všechny sportovce vydatná svačina, ovoce, pití a také taška plná milých překvapení.

[ Nahoru ]

Projekt EVVO – Naše planeta, náš domov


      Dne 25. a 27. 4. 2017 byl ukončen několikaměsíční projekt zaměřený na environmentální výchovu „Naše planeta – náš domov“. Jednotlivé třídy seznámily své spolužáky s informacemi a zajímavostmi, které se o svých vylosovaných světadílech dozvěděly. Prezentace byly různorodé, některé třídy natočily video, jiné se převlékly za domorodé obyvatele.
Poslední den byl zaměřen na naše smysly. Žáci měli možnost si na jednotlivých stanovištích vyzkoušet život v Austrálii – měli možnost postavit hrad z písku na pláži, vyzkoušet si domorodé umění aboriginců a dokonce se v kině, kde se promítaly filmy o Austrálii, mohli občerstvit čerstvým popcornem. Z projektu vyšlo mnoho materiálů, které se dají dále využívat ve výuce.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich prezentace a důkladnou přípravu projektu a doufáme, že si odnesli spoustu zajímavých informací a hezkých pocitů ze společného setkání.

[ Nahoru ]

PO očima dětí


      Z okresního kola postoupil obrázek Libora Kamana do krajské soutěže. Slavnostní vyhodnocení proběhne 22. 5. 2017 na zámku v Přibyslavi.

Blahopřejeme!


[ Nahoru ]

Exkurze – Čistírna odpadních vod Jihlava


      V měsíci dubnu se několik tříd Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava zúčastnilo exkurze do Čistírny odpadních vod Jihlava, která je situována v nivě řeky Jihlavy na jejím levém břehu nedaleko příměstské části Helenín.
Naši žáci dostali možnost poznat, jak funguje nakládání s odpadní vodou a jak celý proces čištění probíhá. Dozvěděli jsme se, že dříve čistírny odpadních vod neexistovaly a znečištěná voda se vypouštěla přímo do řek. Dnes se tato odpadní voda vede potrubím do čistírny, kde se čistí. Čištění odpadních vod je velice složitý proces, který probíhá ve dvou stupních. Postupně jsme procházeli jednotlivými částmi čistírny a vše jsme bedlivě pozorovali. Odpadní vody prochází nejdříve mechanickým čištěním, kde jsou odstraněny nejhrubší nečistoty. Pak přichází biologické čištění a na závěr se vyčištěná odpadní voda vypouští do řeky Jihlavy. Viděli jsme usazovací a aktivační nádrže, kalojemy, vyhnívající nádrže, fluidní spalovnu, dozvěděli jsme se také, jak dlouho celý proces čištění trvá, jak jsou zpracovávány odpadní kaly.
Na závěr jsme zkontrolovali, zda je opravdu do řeky Jihlavy vypouštěna čistá voda. Exkurze byla pro nás všechny velikým přínosem. Doplnila tak učivo RVP – průřezové téma Enviromentální výchova. Všichni jsme si zde uvědomili, jak je nezbytná ochrana vody, jak je nutné šetřit vodou, jak nákladné je její čištění. I takové zdánlivé maličkosti jako je čištění zubů se zbytečně tekoucí vodou, mytí nádobí pod puštěným kohoutkem, každodenní koupání v plné vaně, splachování různých nečistot do záchodu, umývání aut v přírodě apod. – to vše vede k zbytečnému znečišťování a plýtvání tím nejdrahocennějším, co máme – tedy vodou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Peškovi, který exkurzi zprostředkoval a především našemu průvodci panu Chalupskému. Jeho vstřícný, empatický a přátelský přístup si zaslouží obdiv.[ Nahoru ]

Ocenění výtvarné soutěže 2017 – motto „Místo, kde se cítím dobře“, Magistrát Jihlava


Našim žákům byly ve středu 19. 4. předány drobné věcné ceny ve výtvarné soutěži za oceněné obrázky: jednotlivci - Libor Kaman, „Javořice“, - Ilona Danišová „U koní“, - David Maršán „U potoka“. Další cena v podobě sladkého dortu putovala ke kolektivu IV. třídy. Vítězné čarodějnici, práci kolektivu VII. třídy, patřil další dort.


[ Nahoru ]

„Čistá Jihlava"


      Žáci školy se ve středu 19. dubna účastnili akce ,,Čistá Jihlava“ a vysbírali odpadky v nejbližším okolí školního areálu.


[ Nahoru ]

Sportovec Kraje Vysočina roku 2016 - Martin Císař


      7. 4. 2017, proběhlo ve Žďáru nad Sázavou slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina roku 2016.

V kategorii zdravotně postižených zvítězil Martin Císař /SK Vodomílek/.

Martin je žákem naší praktické školy – PrŠ2.

BLAHOPŘEJEME!!!!!!
[ Nahoru ]

„PO očima dětí“ – výtvarná soutěž 2017


      Máme radost z úspěšné reprezentace našich dětí ve výtvarné soutěži „PO očima dětí“:

V kategorii K1 se naše děti umístily takto:

1. Vítek a František Hypš

2. Nela Kutlvašrová

V kategorii K2 jsme obsadili 3 místa:

1. Štěpán Maštera

2. Libor Kaman

3. Vojtěch Vystrčil

Vítězové budou oceněni dne 4. 5. 2017 v 16 hodin v gotickém sálu jihlavské radnice. Gratulujeme!


[ Nahoru ]

Celostní muzikoterapie


      Od letošního školního roku probíhají muzikoterapeutická setkání s žáky v rámci předmětů hudební výchovy a výchovy ke zdraví. Tato setkávání probíhájí dvakrát týdně pro skupinky předem vybraných žáků. Vše se odehrává pod vedením dvou vyškolených pedagogů, kteří absolvovali kurz celostní muzikoterapie pod odborným vedením PeadDr. Lubomíra Holzera na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Skupiny cca 15 žáků se v připravené místnosti zapojují do různých forem muzikoterapie, které používáme: kolektivní, aktivní, pasivní a kombinované. V našem případě se většinou jedná o kombinaci uvedených forem, tzv. kombinovanou formu.

Terapeutická lekce trvá 45 – 90 minut.

Sledujeme, jak žáci reagují na tóny a zvuky a jaké emoce prožívají. Při hraní a zpěvu využíváme dynamiky, tempa a barevnosti zvuků. Terapeut při hře na hudební nástroj a při zpěvu využívá širokou škálu použitelných výrazových prostředků, které vytvářejí potřebnou náladu, přinášejí terapeuticky vhodné emoční pole a umožňují jemnou nonverbální komunikaci s žáky.

Využíváme spontaneity klientů, jejich zájmu o konkrétní dění, jejich přirozenou schopnost napodobovat – učit se spontánně nápodobou, komunikovat, intuitivně se zapojovat. Je to ovšem proces řízený muzikoterapeutem, nikoliv však direktivně, ale neverbálně, muzikoterapií samou.

Často používáme pasivně relaxační formu. Terapeut hraje na hudební nástroje, zpívá, tančí, přiměřeně a citlivě dramatizuje svůj hudební projev – dodává mu expresivní rozměr. To vše v nedílném terapeutickém záměru a v souladu s nezbytnými náležitostmi a pravidly celostní muzikoterapie. Využívá se hlavně nástrojů v přirozeném ladění (tibetský zvon, tibetská mísa, brumle, čaringa, djembe, šamanský buben, kalimba, fujara,koncová flétna, didjeridu, balfón, metalofon, činelky, chřestidla z různých materiálů, ťukadla...). Pasivní forma muzikoterapie není z pohledu klienta nikdy úplně pasivní, ale počítá se spontaneitou klientů, která často ústí v jejich kreativitu.


[ Nahoru ]

Zajímavosti z projektu Run Czech - Sportisimo Prague Half Marathon 2017


      Sportisimo 1/2Maraton Praha odstartoval v sobotu 1. dubna z náměstí Jana Palacha v Praze /21km/. Závod si získal svůj věhlas díky krásné trati probíhající srdcem historické Prahy. Je to největší běžecký závod v České republice a jeden z nejrychlejších půlmaratonů světa. Tento jarní závod otevírá běžeckou sezónu.

„Dobroběžci“ jsou lidé, kteří běháním dělají radost nejen sobě, ale také druhým tím, že získávají peníze na pomoc potřebným, umožnili tím i přímou účast našemu žákovi Davidu Maršánovi. David si takto „vyběhal“ medaili i pohár. Gratulujeme!!![ Nahoru ]

Světový den porozumění autismu.


      2. dubna si připomínáme Světový den porozumění autismu. Jeho barvou se stala modrá, která je barvou komunikace, oblasti, v níž mají lidé s poruchami autistického spektra největší obtíže.
I my v tento den vyjadřujeme podporu lidem s autismem a jejich blízkým a doufáme, že čím více bude veřejnost seznámena s projevy autismu, tím více se bude snažit pochopit, vcítit se, podpořit a porozumět všem, kteří s tímto handicapem žijí.


[ Nahoru ]

Ocenění ke Dni učitelů


      Dne 28. března 2017 převzali ocenění při příležitosti Dne učitelů z rukou náměstků primátora Jany Mayerové a Radka Popelky v gotickém sále jihlavské radnice dva zaměstnanci naší školy. První oceněnou je Pavla Nováková, třídní učitelka praktické školy. Pavla Nováková je dlouholetou zkušenou učitelkou školy, velkou oporou celého pedagogického týmu. Je vynikající výtvarnice, zaměřuje se především na výuku praktických činností. Připravila celou řadu žáků pro úspěšné absolvování závěrečných zkoušek.

Druhým oceněným je Jiří Zajíček. Jako školník - údržbář je mistrem svého řemesla. Dlouhé roky se obětavě stará o bezproblémový chod budovy školy. Jeho vizitkou je rovněž perfektně udržovaná školní zahrada.

Oběma zaměstnancům s radostí gratulujeme!

[ Nahoru ]

Ples VŠPJ

      V pátek 24. března 2017 pořádala Vysoká škola polytechnická v Jihlavě svůj III. reprezentační ples, tentokrát ve stylu Art Deco a v rytmu swingu.
Vedení školy vyhlásilo v rámci plesu charitativní dražbu obrazů a dalších výrobků žáků naší školy. Cílem bylo vydražit prostřednictvím tiché aukce věci za co nejvyšší částku ve prospěch školy. Aukce probíhala celý večer.
Při slavnostním zahájení plesu dostali příležitost předvést veřejnosti svůj program i členové školní hudební skupiny Raraši. Sklidili zaslouženě velký úspěch a obdiv.
V závěru plesu ohlásil rektor vysoké školy doc.MUDr. Václav Báča, Ph.D. výtěžek dražby.
Děkujeme. Finanční prostředky budou vynaloženy na nákup pomůcek a materiálu pro terapii a praktickou výuku žáků.

[ Nahoru ]

Den básní

      Tento týden se uskutečnila akce Den básní na téma VODA, na které žáci předvedli svoje umění v recitaci, paměti, spolupráci, a oslavili tak nejen Mezinárodní den poezie / 21. 3. / a Světový den vody / 22. 3./,ale současně i Den učitelů, který připadl na den recitace. Všichni se zhostili svých vystoupení důstojně a zodpovědně a za výkon si odnesli upomínkovou keramickou kapičku vody.[ Nahoru ]

Projekt Mediální výchova.

      Proběhl 22. 3. 2017, navazoval na projekty z minulých ročníků. Toto průřezové téma ŠVP jsme tentokrát zaměřili na tiskoviny, jejich rozlišení, obsah a formu. Po prezentaci tématu žáci jednotlivých tříd pracovali samostatně na stanovištích s připravenými úkoly. Na závěr si každá třída vyrobila koláž z obrázků tiskovin v podobě stromu.

[ Nahoru ]

Dopis do ZOO

      Je nám moc líto, že někdo tolik ublížil krásným plameňákům. O to víc nás mrzí, že to byly děti. Jsme pravidelnými návštěvníky ZOO a vždy nám vaše zvířata přinášejí velkou radost. Věříme, že pachatelé tohoto hrozného činu budou po zásluze potrestáni. Žáci, pedagogové a ostatní pracovníci školy.

      Tento dopis současně s plakátem, který vytvořili žáci 7. třídy, byl zaslán po incidentu do ZOO, konkrétně do centra „ Pod povrch“. V tomto centru se žáci školy celoročně účastní celé řady skvělých vzdělávacích pořadů, které si kladou za cíl je motivovat k lásce k přírodě a její ochraně. Současně žáci střední Praktické školy vykonávají v ZOO svoji předprofesní přípravu. Naše škola má tedy k jihlavské zoologické zahradě velmi blízký vztah, o to víc nás zasáhla zpráva o této události.


[ Nahoru ]

Výstava České korunovační klenoty – 7. března 2017

       Výstava probíhala v Křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera – hotel Gustav Mahler a byla věnována k výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem. Výstava připomínala nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale i fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – královské koruny, žezla a jablka. Autorem jedinečných replik je jeden z nejvýznamnějších českých a evropských zlatníků - p. Jiří Urban. Na náročné realizaci se podíleli také špičkoví slovenští šperkaři - manželé Cepkovi. Viděli jsme nejen úžasnou repliku korunovačních klenotů, ale i dobové oděvy, obuv, kopie některých zbraní, katův meč a také doprovodné video s detaily výroby klenotů. Výstava se stala vhodným doplňkem učiva o našich národních dějinách.Díky sponzorskému příspěvku HC Dukla Jihlava mohla tuto jedinečnou výstavu navštívit většina žáků naší školy.

[ Nahoru ]

Fyzioterapie v Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava

      Realizace fyzioterapie pro žáky školy vychází z konceptu "ucelené rehabilitace". Dítě s jakýmkoliv tělesným postižením potřebuje pro úspěšné učení především zajištění svých základních fyziologických funkcí, fyzické i psychické vyladění organismu. K tomu slouží fyzioterapie realizovaná v rámci předmětů školního vzdělávacího programu: rehabilitační tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova. Škola realizuje fyzioterapii již od roku 2010. Pod supervizí primářky rehabilitačního oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Drahomíry Škodové pracuje s dětmi kvalifikovaná fyzioterapeutka Bc. Iveta Zemanová DiS. Celkem poskytovala péči již stovce našich žáků. Cvičení probíhá ve dvou režimech. Individuální terapii provádí diplomovaná fyzioterapeutka v rehabilitačním centru školy. Zde má k dispozici polohovací masážní stoly a stropní kolejnicový systém Erilens pro zvedání a přepravu imobilních klientů. V centru využívá při fyzioterapii také přístroj "Motren" pro efektivní pohybovou terapii, hydromasážní vanu pro hydroterapii žáků, rehabilitační míče, balanční podsedáky a masážní pomůcky. Skupinová terapie probíhá v tělocvičně formou zdravotního cvičení před zrcadlovou stěnou, kde žáci mohou korigovat svoje pohyby. Cílem je korekce vadného držení těla a prevence deformit páteře u žáků. Fyzioterapeutka kromě toho dohlíží na správné sezení včetně stabilizace žáků, polohovaní a nácvik chůze v chodítkách.

[ Nahoru ]

Aktuální informace


      27. 2. 2017 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina informuje o zvýšeném výskytu infekce příušnic ve školách v Jihlavě.

   pdfPriusnice v Jihlave.pdf[ Nahoru ]

Celoškolní projekt EVVO


      Dne 10. 1. 2017 byl zahájen několikaměsíční projekt s environmentálním zaměřením na téma: ,, Naše planeta – náš domov“. Každá třída si vylosovala svůj kontinent, o kterém se postupně pod vedením pedagogů budou žáci dozvídat a také si sami vyhledávat důležité a zajímavé informace o prostředí a životě, který na daném kontinentu vládne. Začátkem dubna jednotlivé třídy odprezentují výsledek svého bádání ostatním spolužákům. Veškeré zajímavosti z jednotlivých prezentací postupně zdokumentujeme a zpracujeme jako učební látku průřezového tématu k dalšímu využití ve výuce v souladu s učivem ŠVP. Doufáme, že v činnostech najdou žáci poučení a inspiraci.[ Nahoru ]

Výtvarná výchova       Výtvarná výchova je pro naše žáky jedním z alternativních způsobů komunikace. Posiluje pozitivní myšlení, sebevědomí, jemnou i hrubou motoriku, procvičuje grafomotoriku. Dává dětem možnost být úspěšnými. V rámci výuky jsou používány různé formy a metody práce. Netradiční techniky a jejich kombinace jsou uzpůsobeny tak, aby každé dítě mohlo být zapojeno do procesu tvoření podle individuálních možností. Žáci mohou kreslit podle předlohy, mohou však rozvíjet svoji fantazii a tvořivost, vycházejí ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků. Uplatňují se různé formy práce – individuální, ve dvojicích nebo ve skupině, učí se vzájemnému respektu a toleranci, tvoří sami nebo se mohou stát sami i součástí obrazu. Získávají základní informace o běžné a umělecké produkci, o kultuře jiných etnik. Výtvarná výchova prolíná prakticky téměř do všech předmětů.

Žáci se učí vnímat a hodnotit výsledky své práce i tvorby spolužáků, prezentují svou tvorbu v rámci školy, na veřejnosti. Škola se pravidelně a úspěšně zapojuje do výtvarných soutěží – a to i na poli mezinárodním.

Letos jsme se zapojili do vánoční výzdoby na Magistrátu města Jihlavy, děti zdobily vánoční soutěžní stromeček, v září jsme obdrželi ocenění za 2. místo v krajské soutěži „Rodina a jak to vidím já“ /Family Point/. Letos bylo zasláno 6 prací do mezinárodní výtvarné soutěže do Francie na téma „Voda – modré zlato“, 7 obrázků do mezinárodní výtvarné soutěže /Lidice/ na téma „Cestování“. V dubnu plánujeme zaslat obrázky i do mezinárodní výtvarné soutěže /Havířov/ „Krásná jako kvítka…“. Zapojíme se i do oslav Dne Země /Magistrát/ na téma – „Místo, kde je mi dobře“, vystavíme tam také naši čarodějnici, a do soutěže vyhlášené organizací EAZA - Evropské asociace zoologických zahrad. Pro hasiče budou obrázky „PO očima dětí“a zašleme výtvarné práce také do krajské soutěže s názvem " Žijeme veřejnou dopravou", příp. dalších aktuálních nabídek.

Umístění a ocenění ve výše jmenovaných soutěžích – medaile, diplomy, čestná uznání, titulní strany katalogů, dary bychom našim dětem přáli i letos!


[ Nahoru ]


Mediální výchova


      Dne 30.1.2017 proběhl celoškolní projekt ,, Mediální výchova", kde se všichni žáci seznamovali s technikou, která se objevuje všude kolem nás. Žáci si také vyzkoušeli virtuální brýle, práci redaktorů v novinách a napsali si svůj vlastní třídní článek. Dětem se práce redaktorů velmi líbila a bavila je.[ Nahoru ]

Oslavy Vánoc


      Letošní setkání s žáky ZŠ Seifertova proběhlo těšně před Vánoci a proto se neslo v duchu oslav tohoto svátku. Naši kamarádi ze ZŠ Seifertova přišli hned ráno a po rozkoukání v naší škole se rozdělili do malých skupinek, které pak pracovaly v jednotlivých třídách. Tak si žáci z běžné školy mohli vyzkoušet, jak se pracuje s asistenčními nůžkami, s asistenční pilou, jak se manipuluje s vozíkem, jak při práci pomoci kamarádovi s postižením. Po svačině jsme se pak všichni sešli v naší tělocvičně ke krátkému programu – zazněl vánoční program naší hudební skupiny Raraši, žáci ze ZŠ Seifertova se pochlubili svým komponovaným programem, nezapomněli ani na gymnastky a fotbalisty. Tato společná setkávání jsou především pro zdravé děti velice přínosná.

[ Nahoru ]

Hudební skupina Raraši      Jihlavský Senior Point si pro starší spoluobčany připravil v Oblastní galerii Vysočina na Masarykově náměstí v Jihlavě slavnostní setkání ve vánočním čase. Setkání zahájili Raraši ze Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě svým úžasným hudebním vystoupením, které se všem přítomným moc líbilo. Potom na vánoční tradice a zvyky vzpomínal jihlavský badatel a historik pan Ladislav Vilímek. Senioři si také mohli zakoupit drobné dárečky z dílen neziskových organizací (Adapta a Domov Ždírec) a podpořit tak ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou.

[ Nahoru ]

Vánoční melodie dětem      Tradiční benefiční koncert letos pro naši školu připravilo JSPS Melodie na 7.12. 2016 opět v gotické síni jihlavské radnice. Kromě skupiny Raraši, která se představila s novým vánočním programem, vystoupili se svými instrumentálními skladbami i žáci ZUŠ Jihlava.

[ Nahoru ]

Hrátky      23. listopadu 2016 pořádala ZŠ Demlova své tradiční „Hrátky“ aneb setkání dětí se speciálními potřebami Kraje Vysočina, kterých se zúčastnilo i našich deset žáků. Letošní Hrátky měly téma „Říše skřítků“ …kdo chce malým skřítkem být, Hrátky by měl navštívit. Bude malé kouzlení, keramické tvoření, pohrajeme si chviličku, zazpíváme písničku. Bude príma den, s kamarády legraci zažijem! - a to se opravdu splnilo. Po úvodním slově p. ředitele Noska v divadle školy jsme se rozešli do jednotlivých dílen. Vyrobili jsme si skřítka z látky posazeného na dřevěné houpačce, hodiny ve tvaru hlavy skřítka a tajnou skrýš na sladkosti. Na společnou nástěnku jsme pověsili také naše vlastnoručně vyrobené skřítkovské čepice. S dárky a s velkou radostí jsme se také vyfotili. Letošní Hrátky jsme si opravdu užili.

[ Nahoru ]

Bramboriáda      Ve středu 9. listopadu 2016 uspořádala IV. třída pod vedením p. uč. Belatkové, Čihákové a p. uč. Hladíka celoškolní projekt s názvem „Bramboriáda“. Projekt vycházel z RVP - průřezového tématu Enviromentální výchova. V krátké prezentaci jsme se dozvěděli něco z historie brambor – např. odkud pocházejí, jak se dostaly do Evropy a do Čech, co pěstování brambor obnáší, jaké mají škůdce, co se z nich dá všechno vyrobit a na závěr také několik receptů na jídla z brambor. I když si většina z nás myslela, že brambory jsou takové obyčejné, tak po zhlédnutí této prezentace jsme změnili názor. Je to opravdu úžasná plodina, které je nejen krásná, ale i velice užitečná a prospěšná. Organizátoři si připravili 11 stanovišť, na kterých jsme např. sázeli a sbírali brambory, poznávali brambory mezi ostatními předměty, hráli si na „princezničku na bále, která poztrácela korále …“, učili jsme se zavazovat pytel plný brambor, zkoušeli okrájet a nastrouhat syrovou bramboru, soutěžili jsme v loupání uvařených brambor, ochutnávali a poznávali jsme některé pochutiny a potraviny a určovali, která z nich je brambora. Seznamovali jsme se s různými výrobky z této plodiny, využili jsme brambory k výrobě tiskátek, kterými jsme si ozdobili prostírání a dekoraci – pytel brambor, vyplňovali jednoduchý kvíz, atd. Na závěr jsme si pochutnali na řadě pokrmů, jejichž součástí byly brambory – např. bramborové placky sladké i slané, různé druhy bramborových salátů, zákusky, buchty, bramborová pizza, chipsy, bramborový tatarák, různě připravované bramboráky apod. Akce se všem moc líbila.

[ Nahoru ]


Den otevřených dveří

[ Nahoru ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2016/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštěva manželky prezidenta České republiky      Poslední den školního roku 2015/2016 navštívila Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava manželka prezidenta České republiky paní Ivana Zemanová. Společně s paní Jitkou Běhounkovou, manželkou hejtmana Kraje Vysočina a primátorem města Jihlavy panem Rudolfem Chloupkem se při slavnostním ceremoniálu rozloučili s vycházejícími žáky. Následně paní Zemanová předala ocenění žákům školy za vynikající umístění v mezinárodních výtvarných soutěžích "Lidice" a z francouzského Troyes (soutěž pořádaná pod hlavičkou UNESCO). Poté si obě dámy v doprovodu pana primátora prohlédly zařízení školy a zajímaly se o vzdělávání žáků se zdravotním postižením.


[ Nahoru ]

Výtvarná ocenění      Dne 30. 6. při společném programu se žáky proběhne slavnostní ukončení školního roku a současně předávání cen z mezinárodních výtvarných soutěží - Francie /téma „The wild life“ , Divoký život/ a Lidice /téma „Škola“ /. Žáci obdrží diplomy a další ocenění. Jan Kováč i škola získali medaile.


[ Nahoru ]

Letní dovádění      V pátek 24. června 2016 proběhla poslední část celoročního projektu s názvem „Čtvero ročních období“ tentokrát s podtitulem „Letní dovádění“. Projekt vychází z ŠVP - průřezového tématu EVVO. Akci si opět připravila IV. třída pod vedením p. učitelek Belatkové, Konečné, Maškové a hlavní „grilovačky“ – p. uč. Rambouskové. Po krátké prezentaci tématu následovalo plnění řady úkolů s letním zaměřením. Luštili jsme různé kvízy a hádanky, sbírali mušličky a kamínky v „našem nádherném moři“, lovili ryby, hledali místa pro tu naši nejkrásnější vysněnou dovolenou, „vyráběli“ úžasné zmrzliny a lízátka, hráli stolní tenis. Využili jsme i venkovní trampolínu a různé sportovní aktivity na školním hřišti. Velkým, ale o to chutným překvapením, pro nás pro všechny bylo grilování špekáčků a relax „v našem stanovém kempu“.

      Za nádherného letního počasí jsme si akci všichni náležitě užili.


[ Nahoru ]

Den Policie České republiky      V úterý 17. června 2016 se většina žáků naší školy zúčastnila akce „Den Policie České republiky“, kterou pořádalo Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina na letišti v Henčově. Byl připraven bohatý program složený ze zajímavých ukázek složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a jimi používané techniky. Viděli jsme také velmi napínavé ukázky z policejní činnosti.


[ Nahoru ]

Hudební skupina Raraši      Raraši opět rozdávali radost, tentokrát dětem i klientům PL.

      2.6. zazpívali v nemocnici na dětském oddělení , a popřáli tak dětem k jejich svátku. O týden později předvedli svůj program pacientům Psychiatrické léčebny v Jihlavě.

      Těší nás, že můžeme tímto způsobem zpříjemnit pobyt všem, kteří jsou nuceni strávit svůj čas při léčbě nemoci.


[ Nahoru ]

Nebojte se nemocnice      V průběhu měsíce května se většina žáků naší školy zúčastnila velice zajímavého projektu „NEBOJTE SE NEMOCNICE“, který probíhal přímo v jihlavské nemocnici. Žáci měli možnost poznat a vyzkoušet si některé úkony, které je mohou potkat při vyšetření nebo nástupu a pobytu v nemocnici.


[ Nahoru ]

Benefiční koncert Telč      27. května v 18 hodin se v kinosále Panského dvora uskutečnil třetí benefiční koncert Děti pomáhají dětem ve prospěch spolku Srdíčkáři. Jeho výtěžek je určen, stejně jako v minulých letech, přímo do Dětského kardiocentra FN Motol.

      Zazpívaly dětské pěvecké sbory TELČísílka a TELČísla pod vedením Pavla Saláka a nově vystoupil dětský pěvecký sbor Srdíčko a hudební skupina Raraši ze ZŠ speciální a Praktické školy v Jihlavě.


[ Nahoru ]

Soutěž „Dejte jim šanci“      Žáci z III. a IV. třídy naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Dejte jim šanci“, pořádanou ZOO Jihlava.

      Soutěž byla věnována kampani na lokální biodiverzitu, kterou vyhlásila organizace „Evropská asociace zoologických zahrad“.

      Žáci si pod dohledem pedagogů vytvořili dva „Hmyzí hotely“ a ty umístili do areálu školní zahrady. Fotografie z procesu výroby i umístění pak zapracovala III. třída do výtvarného dílka – plakátu, který doplnila svými obrázky drobných živočichů.

      Prezentace plakátu a fotografií proběhla 30. 5. 2016 v Centru PodpoVRCHEM v ZOO Jihlava.


[ Nahoru ]

Integrační sportovní dopoledne v ZŠ Seifertova      V pátek 27. května nás pozvali učitelé a žáci ZŠ Seifertova na integrační sportovní dopoledne na jejich zbrusu nové sportovní hřiště. Na ploše byly připraveny různé sportovní aktivity, které si všechny děti dohromady příjemně užívaly. Tyto akce mají již třináctiletou tradici, přesto lze stále objevovat nové způsoby, jak prožít krásné dopoledne plné her, soutěží, zpívání, sportování a vzájemného poznávání.


[ Nahoru ]

Sportovní den s FC Vysočina      V úterý, 24. května se uskutečnil na krásném novém hřišti Na Stoupách již 15. ročník společného sportování s FC Vysočina. Ani nepřízeň počasí nepokazila setkání, které pro naše žáky připravili mladší hráči a hráči do 19 let z fotbalového klubu FC Vysočina. A protože chceme, aby se v rámci sportu i jiných volnočasových aktivit společně s našimi žáky i děti zdravé, pozvali jsme tentokrát na naše sportovní zápolení také kamarády ze ZŠ zVětrného Jeníkova. Tyto společné akce obohacují obě skupiny. Všichni mají možnost objevovat své společné zájmy a také zjistit, jak si dokážou pomáhat. Při sportu jsme častokrát viděli, jak se děti vzájemně povzbuzují, a ztrácí ostych ze svých odlišností. Účastníci si ze sportovního dne odnesli nejen skvělé zážitky, ale i hromadu milých cen a dárečků. Sluší se dodat, že se tato chvályhodná akce uskutečnila s podporou supermarketu LIDL, firem COMON, DAFEPLAST, PKS, Služby města Jihlavy, poradenské kanceláře My Plans, pojišťovny Basler, Hitrádia Vysočina a Rádia Jihlava. Reklamní potisk zajistili firmy pánů Buláka, Vyvadila a Kejnovského a přispěli též hráči týmu U12 s rodinami, členky facebookových skupin Háčkování pro radost a Dobrotety a další dárci. Všem náleží obrovský dík!


[ Nahoru ]

Fyzika hrou      20.5. se ve škole uskutečnil projekt pro starší žáky nazvaný Fyzika hrou. Žáci měli možnost prohlédnout si a vyzkoušet jak fungují jednoduché stroje, které nás obklopují, a pomocí prezentace se seznámit s těmi většími a složitějšími. Na projektu se také podíleli studenti 3. ročníku SOŠ sociální v Jihlavě, kteří si ve spolupráci s učiteli naší školy připravili pokusy, které prezentovali a vysvětlovali našim žákům. Byly to pokusy z oblasti statické elektřiny, proudění vzduchu, magnetismu, přenášení zvuku. Na závěr si svoje znalosti ověřili krátkým testem.


[ Nahoru ]

Vystoupení Rarachů      I žáci se zdravotními problémy dokážou potěšit naše seniory svými písničkami. Dokladem toho byla návštěva v Domě pro seniory v úterý 17. 5. 2016. Raraši vystoupili se svým programem a sklidili zasloužený potlesk a uznání.


[ Nahoru ]

„Den naruby“      V rámci výuky předmětů „Člověk a jeho svět“ a ,,Člověk a společnost“ jsme zpracovali celoškolní projekt se zaměřením na učivo - ,,dramatizace, seznamování se s novými osobami, společenské chování, mezilidské vztahy, společenská hra, poznávání věcí kolem nás“. Seznámení s učivem probíhalo netradiční formou soutěží. Dne 18. 5. proběhl „Den naruby“, kdy žáci dostali roli diváků a jako aktéři se tentokrát představili učitelé. V legračních disciplínách měli učitelé plnou podporu dětí a odměnou byly atraktivní ceny, například „Dům na klíč“ /přívěšek na klíče /. Soutěže byly od sebe odděleny bubnováním žákovského hudebního tria. Celá akce podpořila vzájemné vztahy dětí a učitelů, kvalitu mezilidských vztahů.


[ Nahoru ]

44. ročník MDVV Lidice – téma Škola      Naši žáci se úspěšně zúčastnili dalšího ročníku mezinárodní výtvarné soutěže. Z celého světa bylo zasláno ze 77 zemí 18 075 prací, z toho z ČR bylo zasláno 5050 prací. Porota udělila jen 674 ocenění (69 individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564 čestných uznání).


Blíže se můžete seznámit na

http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.


Medaili dostane Jan Kováč /opakuje úspěch z loňského roku /, medaili obdrží také škola – za kolekci malby a kresby / Aneta Javůrková, Dominik Lang, Kristýna Vašíčková/ a čestné uznání obdrží Michal Paclt.


Gratulujeme./ Výstava v Lidicích potrvá od 31. 5. 2013 do 30. 11. 2016. Ocenění bude dětem předáno ve škole ještě do konce školního roku. /


[ Nahoru ]

4. 5. - Děti učí děti - společné "Hlínování s MŠ"      Ve středu 4. května navštívili naši školu kamarádi z MŠ Mozaika. Studenti Praktické školy se na chvíli zhostili rolí učitelů a dětem ukazovali, jak z keramiky vyrobit květinu pro maminky.[ Nahoru ]

Den na oběžné dráze 3. 5. 2016


Květen je měsíc jako stvořený pro procházku na oběžné dráze! Proto jsme 3. května uspořádali setkání s panem Přibylem.


      Ing. Tomáš Přibyl je český publicista, autor literatury faktu a odborník v oblasti informačních technologií. Jeho koníčkem je kosmonautika a vše, co s ní souvisí. Abychom se zajímavosti ze života kosmonautů nedozvídali jen my, přizvali jsme i žáky třetí třídy ZŠ Kamenice, kteří už nás jednou navštívili. Společně jsme sledovali, jak probíhá jeden den kosmonauta se všemi podrobnostmi a nezvyklostmi, které život ve stavu beztíže obnáší. Pan Přibyl si s sebou na přednášku přivezl i posilu – svého syna Michala. Ten nám povyprávěl o hračkách, které navštívily vesmír.

      Po přednášce a svačince, která zahrnovala i „kosmokeksíky“, vyrazili všichni žáci do zahrady školy, kde na ně čekal „kosmokvíz“ – třicet otázek z oblasti kosmonautiky, vesmírných těles a přírodních jevů. Pak už stačilo správné odpovědi umístit do křížovky a tajenka nám prozradila poslední tajemství dnešního dne.[ Nahoru ]

DEN ZEMĚ


Naši žáci se k oslavám Dne Země přihlásili hned účastí na několika akcích:


      Jedna z prvních akcí byl 26. pochod ke Dni Země, který se uskutečnil 16. dubna 2016 a naši školu zde zastupoval Libor Kaman a p. uč. Belatková. Celkem se pochodu ke Dni Země zúčastnilo 75 osob včetně dětí, 2 psi a trasa měřila zhruba 16 km, i když někteří z účastníků ušli až 20 km.

18.–30. dubna 2016     VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ

      V prostorách historické budovy radnice byly vystaveny výtvarné práce dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Krásy jihlavských parků“.

19. dubna 2016     Za Čistou Jihlavu 2016:

      Čisté a uklizené okolí školy, které potěší oko nejen žáků a pedagogů, ale i všech z našeho okolí, bylo hlavním důvodem zapojení do kampaně na pomoc životnímu prostředí. Ani žákům se zdravotním postižením není lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žijí. 19. dubna se pustili do úklidu okolí školy, kterou navštěvují. Vysbírali odpadky kolem celého školního areálu a také na přilehlém svahu, kde si většina dětí ze sídliště užívá zimních radovánek, pokud počasí dopřeje sníh.

20. dubna 2016     DEN ZEMĚ - Masarykovo náměstí

      K vidění byla živá zvířátka – ze ZOO, z DDM, prezentovány byly informace k ochraně přírody, u stánku záchranné stanice zvířat z Pavlova jsme obdivovali sovu pálenou a kalouse ušatého, skládali jsme obrázky u stánku Centra pro rodinu, EKO-Kom si připravil řadu her a kvízů. Akce se nám velice líbila.


[ Nahoru ]

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost firem


Naše škola získala dne 18. 4. 2016 poděkování hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka za přínos v oblasti společenské odpovědnosti za rok 2015.


      Poděkování pana hejtmana je pro nás velkou poctou a zároveň i závazkem k další snaze o společenskou soudržnost a rozvoj našeho krásného kraje.

      Jsme rádi, že naše školní skupina Raraši přispěla svým kulturním vstupem ke konání této významné krajské akce.            

http://www.kr-vysocina.cz/brodske-hbh-odpady-prvni-brnenska-strojirna-velka-bites-a-stredni-skola-v-chotebori-ziskaly-historicky-prvni-oceneni-za-spolecenskou-odpovednost/d-4073202/p1=1013

[ Nahoru ]

Vyhodnocení soutěže “Krásy jihlavských parků“


Gratulujeme všem našim 7 úspěšným žákům, kteří byli vyhodnoceni.

Předání cen se uskutečnilo tuto středu 20.4.2016 od 10,00 hodin ve vstupní hale radnice.


             Štěpán Maštera                                  Matulová Nella                                              Lysá Adriana                 Kocina Patrik                                          Kanaloš Jan                                            Vašíčková Kristýna               Kaman Libor


[ Nahoru ]

The wild life


      Naše škola se zapojila do mezinárodní výtvarné soutěže, / Francie/, kde se v kategorii handicapované děti úspěšně umístili 3 naši žáci:


PACLT MICHAL 1. místo – „Karavana“
CHMILOVÁ VERONIKA 4. místo
VAŠÍČKOVÁ KRISTÝNA 17. místo, kategorie 10 – 13 let
Všem třem srdečně gratulujeme.

[ Nahoru ]

Poslední březnový den


      Poslední březnový den, tj. 31. března 2016, proběhla třetí část projektu, který si připravily p. učitelky ze IV. třídy /Belatková, Konečná, Barimová/ s názvem „Čtvero ročních období“, tentokrát s podtitulem „JARNÍ PROBOUZENÍ“. Projekt vychází ze ŠVP - průřezového tématu EVVO. Po krátké prezentaci na téma „JARO“ jsme se rozešli po škole a plnili různé úkoly na několika stanovištích – např. jsme skládali obrázky zvířat a rostlin, určovali mláďata různých domácích a hospodářských zvířat, v jarní dílně vytvářeli „Jarní paní". Skládali jsme květiny, vydali jsme se se zahradníkem do zahrady a připravovali mu jarní nářadí, sázeli bylinky, chystali jsme se na jarní výlet na koloběžce nebo na kole a vybírali vše, co si na tento výlet můžeme vzít s sebou. Proměnili jsme se také na pilné včelky a sbírali „pyl“ a někteří z nás si zahráli i možná zapomenutou hru - čáru. Na závěr jsme měli možnost ochutnat různé dobroty, které pro nás připravily třídní kolektivy se svými pedagogy. Akce se opět setkala s velkým úspěchem.


[ Nahoru ]

Ocenění


      30. 3. 2016 převzala Mgr. Dagmar Zelená z rukou primátora města Jihlavy v gotické síni jihlavské radnice ocenění za vynikající pedagogickou práci při příležitosti Dne učitelů.Gratulujeme.


[ Nahoru ]

Velikonoce


      21. 3. 2016 připravila II. třída v souladu s obsahem učiva předmětů člověk a jeho svět a člověk a společnost a průřezovým tématem multikulturní výchova celoškolní projekt Velikonoce. V první části proběhla prezentace spojená s názornými ukázkami velikonočních atributů jako je např. pletení pomlázky. Žáci se seznámili s historií velikonočních tradic i prostřednictvím obrazů J. Lady a J. Mánesa. Ve druhé části luštili křížovku s jarní tématikou a vyráběli okrasné zápichy do květináčů. Nakonec si upekli a ochutnali z připraveného těsta ,,jidáše“ a domácí mazanec.


[ Nahoru ]

Den básní


      Dne 16. 3. proběhl na téma „PTÁCI“ Den básní, a to k příležitosti100. výročí oslavy Dne ptáků. Akce se zúčastnili žáci všech tříd a musíme je moc pochválit, jak se tohoto úkolu zhostili. Žáci nejen že krásně recitovali, ale dokázali se poslouchat a důstojně vystupovat před ostatními. Krásné jsou také jejich výtvarné výtvory k daným básním, které jsou instalovány v prostorách školy


[ Nahoru ]

Vynášení Morany


      Dva dny před příchodem astronomického jara se žáci naší školy seznámili se starým pohanským zvykem vztahujícím se k období jarní rovnodennosti – Vynášení Morany. Společně tak přivítali příchod jara.


[ Nahoru ]

Ředitelské volno


      Ředitelka školy Mgr. Zuzana Šimková oznamuje, že na středu 23. 3. 2016 vyhlašuje pro žáky volný den v souladu s § 24 odst. 2 školského zákona z důvodu konání odborného semináře pro celý pedagogický sbor.

[ Nahoru ]

Vystoupení Rarachů


      Již po několikáté se v březnu - 9.3. - uskutečnil v divadle DIOD Malý divadelní festival, na kterém se prezentují dětské divadelní soubory z jihlavských a okolních základních škol. Naše škola sice nepřispěla letos žádným divadelním představením, ale se svými písničkami obohatila program a pěknou atmosféru skupina Raraši.


[ Nahoru ]

Pohádka O Šípkové Růžence


      Ve středu 17. února do naší školy zavítali kamarádi z druhé třídy Základní školy Seifertova. Už o Vánocích nám slíbili předvést pohádku O Šípkové Růžence a teď přišel ten pravý čas. Třiadvacet druháčků hrálo a hlavně zpívalo s obrovským nasazením nádhernou pohádku v úpravě pana Svěráka. Obdivovali jsme výkony všech hlavních protagonistů stejně jako sboru. Na oplátku si děti přály vidět naši vánoční pohádku o Trautenberkovi. Osmá třída tedy oprášila vánoční kulisy a s chutí si zahrála pohádku o tom, jak se nevyplácí krást v stromky Krakonošově . Obě pohádky měly veliký úspěch. Děti si pak navzájem popřály hezký den a rozešly se za svými povinnostmi.


[ Nahoru ]

Environmentální projekt


      Ve středu 3. 2. 2016 proběhl ve škole projekt „Ekohry“ zaměřený na environmentální výchovu, která je součástí Školního vzdělávacího programu. Žáci se muzikou navnadili na přírodní témata a plnili na jednotlivých stanovištích úkoly, díky kterým si prohloubili své znalosti. Vyzkoušeli si jednoduché pokusy s vodou, překážkami se s odpadkem v ruce probojovali ke správnému kontejneru, přiřazovali živočichy do správných biotopů nebo společně rozhodovali, jaký druh potravy patří do ptačího krmítka. Z tohoto setkání vznikl velký barevný strom s otisky dětských rukou.[ Nahoru ]

Zimní malování


      Ve středu 27. ledna 2016 proběhla druhá část projektu, který si připravily p. učitelky z IV. třídy /Belatková, Konečná, Barimová/ s názvem „Čtvero ročních období“, tentokrát s podtitulem „ZIMNÍ MALOVÁNÍ“. Projekt vychází ze ŠVP - průřezového tématu EVVO. Po krátké prezentaci na téma „ZIMA“ jsme se rozešli po škole a plnili jsme různé úkoly na dvanácti stanovištích – skládali jsme obrázková pexesa s tématikou ptáci, vyráběli papírové vločky a sněhuláky, na chvíli jsme se mohli stát Jardou Jágrem a střílet na branku, mohli jsme se vydat na „zimní vycházku“ s překonáváním různých překážek. Někteří z nás se stali i módními návrháři a vybírali vhodné zimní oblečení. Zkusili jsme i „zabijačku“ a vytvořili výborné „jitrnice a tlačenku“. Vybírali jsem vhodnou potravu pro ptáčky a zvířátka na překonání zimního období. Poznávali jsem různé zimní aktivity a sporty, určovali hlavní znaky zimy, koulovali jsme se se sněhulákem a na závěr jsme měli možnost ochutnat různé dobroty. Akce se opět setkala s velkým úspěchem.[ Nahoru ]

Mediální výchova


      V úterý 26.1. opět proběhl v rámci celé školy mediální projekt, jehož cílem bylo tentokrát seznámit žáky pomocí hry s technickými přístroji, bez nichž se média rozhodně neobejdou. Připravena byla čtyři stanoviště: 1. tiskárna + osobní počítač; 2. nahrávací zařízení; 3. herní konzoly; 4. fotokoutek. Veškeré dění natáčeli žáci praktické školy v rolích kameramanů a reportérů.[ Nahoru ]

Návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové


      V pondělí 11. ledna 2016 navštívila Základní školu speciální a Praktickou školu Jihlava ministryně školství, tělovýchovy a sportu České republiky Kateřina Valachová. Prohlédla si prostory školy a seznámila se s činností školy. Při společné diskuzi s vedením školy, představiteli města Jihlavy, Kraje Vysočina a rodiči žáků se diskutovalo především o chystaných změnách v legislativě, které budou mít vliv na vzdělávání žáků se zdravotním postižením.      Dopis paní ministryně školství Kateřiny Valachové.


   
pdfDopis paní ministryně naleznete zde:

[ Nahoru ]

Pozvánka[ Nahoru ]

Vystoupení školní hudební skupiny Raraši      Pobočka Městské knihovny Jihlava v Březinově ulici našim žákům jako už poněkolikáté umožnila setkání s kamarády ZŠ Březinova. Žáci obou škol předvedli svá vystoupení. Raraši zazpívali několik písní ze svého vánočního programu a žáci z „Březinky“ vystoupili s recitačním a písničkovým pásmem.

      Další setkání, na které se všichni těšíme, jsme naplánovali na některý z jarních měsíců.


[ Nahoru ]

Vánoční besídka


      Žáci školy společně s pedagogy a rodinnými příslušníky prožili sváteční čtvrteční odpoledne na vánoční besídce. Každá třída si připravila krátký program. Zazněly koledy, vánoční písničky, všechny rozesmála pohádka o Krakonošovi, skupiny Raraši předvedla svůj vánoční program. Rodiče žáků si mohli na malé výstavě zakoupit drobné dárečky a ochutnat cukroví a předvánoční punč.


[ Nahoru ]

Integrační dopoledne 2015


      Ve středu 16.12. proběhlo další integrační setkání našich žáků s žáky ZŠ Seifertova. Tentokrát hostila naše škola páťáky, kteří tady už jednou byli – na jaře loňského školního roku. Nejprve proběhl společný program v tělocvičně, z naší školy se předvedly gymnastky a osmá třída s premiérou pohádky o Krakonošovi, žáci ze Seifertovy školy měli připravené pásmo písniček a ukázku zumby. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali s Rarachy. Po svačince, kterou pro naše kamarády připravila osmá třída v podobě vynikajících vánoček, šli žáci Seifertovy školy po dvojicích a trojicích do jednotlivých tříd základní školy. V každé třídě si pro své návštěvníky připravili drobnou výtvarnou činnost. Žáci Seifertovy školy se vyptávali na podrobnosti ohledně chodu naší školy a našich žáků. Dopoledne pro ně bylo hodně emocionálně náročné, poučné a snad i přispělo k lepší představě o životě dětí s postižením.

      Další setkání proběhne na jaře na novém hřišti ZŠ Seifertova.


[ Nahoru ]

Vystoupení hudební skupiny Raraši


      Vánoční koncertování Rarachů pokračovalo i po úspěšném vystoupení s pěveckým sdružením Melodie. V pátek 11. 12. zhlédli náš vánoční program pacienti psychiatrické léčebny a hned následující pondělí 14.12. jsme potěšili svým zpíváním děti na dětském oddělení jihlavské nemocnice. Doufáme, že jsme všem přinesli trochu radosti a klidu do předvánočního shonu.


[ Nahoru ]http://www.skolyzz.cz/cz/ms_a_sd_nemocnice_jihlava_48.html

[ Nahoru ]

I. odborné plénum "Pedagogové - lékařům"


      Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava uspořádala při příležitosti patnáctiletého výročí svého vzniku I. odborné plénum pod názvem „Pedagogové – lékařům“.

      Pozvání do školy přijali lékaři z Odborné společnosti praktických dětských lékařů zastupované MUDr. Evou Matouškovou, lékařkou pro děti a dorost z Telče.

      V první části pléna se mohli lékaři seznámit s činností školy, s jejím zaměřením a diskutovat o styčných bodech, které spojují lékařské a pedagogické obory.

      Ve druhé části vyslechli praktickou prezentaci Mgr. Jitky Suchánkové, která se zabývala komunikací dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na jeho vyšetření nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení. Tato přednáška s praktickými návody již byla jednou prezentována na odborné konferenci dětských sester v jihlavské nemocnici a setkala se zde s velkým zájmem ze strany zdravotnického personálu.

      V závěru si lékaři prohlédli prostory školy, seznámili se s jejím zařízením, terapiemi, systémem poradenství a rehabilitačním centrem.


[ Nahoru ]

Vánoční panely na radnici


      Z letošní vánoční výzdoby byly oceněny také dva obrázky žáků naší školy - „Věže" Kristýny Vašíčkové a obrázek „Tučňáci" Libora Kamana.

      Sladkou odměnu si děti převezmou v pátek 18. 12. na jihlavské radnici.


      Kristýna V.                                                                         Libor K.

[ Nahoru ]

Vánoční koncert


      V podvečer 7. prosince 2015 Raraši spolu s pěveckým sdružením Melodie oslavili svoje společné desetileté vánoční zpívání. V gotickém sále jihlavské radnice předvedly oba sbory program vánočních písní a koled. Krásná atmosféra přispěla k adventní náladě a k připomenutí patnáctiletého výročí vzniku samostatné Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě.

Poděkování za tento nádherný zážitek patří jihlavskému pěveckému sboru Melodie a zřizovateli naší školy městu Jihlava.


[ Nahoru ]

Vánoce


      Žáci školy se každoročně podílí na vánoční výzdobě vestibulu radnice města Jihlavy a náměstí T. G. Masaryka.


[ Nahoru ]

Ředitelské volno


Na pondělí a úterý 21. a 22. 12. 2015 vyhlásila ředitelka školy pro žáky ředitelské volno.


Vánoční prázdniny tak trvají od pondělí 21. 12. 2015 do pátku 1. 1. 2016.

Vyučování začíná v pondělí 4. 1. 2016.

[ Nahoru ]

Oslavy 15. výročí založení naší školy.
Vánoční výstava výrobků žáků školy      17. listopadu proběhla ve škole výstava výrobků, kterými se pochlubili žáci základní a praktické školy. Návštěvníci a kupující mohli obdivovat jejich výtvory z rukodělných řemesel, pracovních a výtvarných předmětů – překrásnou keramiku, židle ze dřeva, batikované ubrusy, potištěná trička, vánoční ozdůbky, vonné pytlíky a sovičky, pletené košíky, drobné šperky a další ručně vyráběné předměty. Výstavu žáci uspořádali v Den otevřených dveří a setkala s velkým ohlasem z řad veřejnosti.


[ Nahoru ]

Výtvarná soutěž „Strom – světlo a jeho stín“      Ve dnech 22. 10. – 19. 11. proběhl 13. ročník krajské výtvarné soutěže na téma „Strom – světlo a jeho stín“, kterou vyhlásila ZŠ Zvole.

      Dne 19. listopadu byly zveřejněny výsledky. Úspěšně se zúčastnili naši tři žáci: Barbora Stejskalová, Magda Vaňková a Patrik Kocina.


Všem třem blahopřejeme.             Barbora Stejskalová                               Magda Vaňková                                           Patrik Kocina

[ Nahoru ]

Ředitelské volnoNa pondělí 16. 11. 2015 vyhlásila ředitelka školy pro žáky ředitelské volno.

[ Nahoru ]

Den otevřených dveříve čtvrtek 19. listopadu 2015, 8:00 – 14:00 hodin.


V 10 hodin se uskuteční hudební vystoupení žáků školy v tělocvičně.

V rámci dne otevřených dveří se koná vánoční prodejní výstava výrobků žáků školy.

Zveme všechny zájemce o vzdělávání v základní škole, návštěvníky z řad budoucích studentů střední školy, rodičů i veřejnosti k prohlídce školy a k seznámení se vzděláváním, vybavením a speciálními metodami, které nabízíme žákům a studentům od 6 do 26 let věku.

[ Nahoru ]

Podzimní čarování      Ve čtvrtek 8. října 2015 proběhla první část projektu s názvem "Čtvero ročních období" s podtitulem "PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ". Žáci měli možnost si utvrdit a prohloubit znalosti o ročním období podzim. Třídili přírodniny, ovoce, zeleninu, určovali, kteří ptáci nás na podzim opouštějí a letí do teplých krajů. Hlasovali, které oblečení je vhodné pro toto roční období, skládali puzzle, v dračí jeskyni vyráběli papírové draky. V dílně s názvem "Listování" otiskovali podzimní listy a vytvářeli tak velice zajímavé koláže, které budou zdobit prostory školy. Na závěr jsme všichni ochutnali dobroty z plodin, které se v tomto ročním období sklízejí /švestkový koláč, mrkvová a jablečná buchta, jablečné pyré, nakládané zelí, bramborové lupínky, hroznové jednohubky apod./. Akce se setkala s velkým úspěchem.


[ Nahoru ]

Dopravní hřiště      Ve čtvrtek 1. října 2015 řada žáků naší školy využila nabídku na výuku na dopravním hřišti. Zopakovali jsme si základní dopravní předpisy pro cyklisty i chodce, chování na křižovatce řízené semafory, vysvětlili jsme si, co znamenají některé dopravní značky a hlavně jsme si zajezdili na kolech. Někteří žáci seděli na kole poprvé, ale na konci výuky se jim kolo stalo kamarádem a zjistili, že ještě několik lekcí a už budou jezdit úplně sami.

      Tak příště uvidíme, jestli jsme základy jízdy na kole nezapomněli.


[ Nahoru ]

Hudební skupina Raraši      6. 10. V odpoledních hodinách zazpívali Raraši svůj „jarní repertoár“ na Masarykově náměstí při příležitosti Dne sociálních služeb.
      Sestříhaný videozáznam naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=dalQzd-CFSM

[ Nahoru ]

Sportovně dopravní dopoledne.      25.9. 2015 si žáci vyzkoušeli a upevnili dovednosti a znalosti z dopravní výchovy a ze sportu. V areálu školní zahrady byly připraveny sportovní disciplíny, např. kuželník, slalomová dráha, zdolávání překážek se zátěží, hod míčky na cíl a znalostní kvíz z oblasti sportu. Dopravní výchova sestávala z jízdy na kolech a tříkolech s dopravně bezpečnostními prvky (značky, semafory), které museli žáci respektovat. Součástí disciplín bylo také řešení úkolů na PC a ICT s dopravně bezpečnostní tématikou.


[ Nahoru ]

Káva po.tmě v Jihlavě      Ve čtvrtek 17.9. se naskytla žákům naší školy jedinečná možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije nevidomým lidem, jak se vypořádávají se svým handicapem a seznámili se se způsoby pomoci těmto našim spoluobčanům.

      Navštívili jsme „Káva po.tmě v Jihlavě" pořádanou Tyflocentrem Jihlava ve spolupráci se SVOŠS v prostorách jihlavské radnice v rámci projektu Práce pro motivované.

      Žáci si mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, zahrát si hry upravené pro nevidomé, dovědět se něco o výcviku vodících psů a v neposlední řadě si vyzkoušet, jaké to je „ nevidět“ a nechat se obsloužit v kavárně.

      Hlavním cílem projektu je poskytnout osobám se zrakovým postižením v Kraji Vysočina podporu při zařazení na volný trh práce.

[ Nahoru ]

Zahájení školního roku


      Tento rok se naše škola připojila k oslavám 50. výročí Večerníčku. Každá třída si vybrala některou z večerníčkových pohádek a jeho postavu/vy použila k přiřazení žáků do svých tříd. Přivítáni byli noví žáci a všem bylo popřáno mnoho úspěchů po celý školní rok.


[ Nahoru ]

Školní časopis Semtamník


      Školní časopis Bulletin můžete od letošního roku najít na těchto stránkách ve složce Časopisy školy pod názvem ,,Semtamník".


[ Nahoru ]

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž „ Krásná jako kvítka..“ 2015, 25. ročník, téma Moje město


      Naši žáci se úspěšně zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky. Do soutěže byly zaslány práce z 11 zemí světa, celkový počet obrázků – 1 482.

      Václav Berka se ve své kategorii umístil na nádherném 3. místě, autoři dalších vystavených obrázků jsou Michal Paclt a Dominik Lang. Všichni žáci obdrží za vystavená díla diplomy, Václav Berka obdrží ještě speciální cenu, kterou mu věnuje Pojišťovna Generali.

      Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 4. 9. 2015 v kulturním domě Leoš Janáčka v Havířově.


          Václav Berka                                                    Michal Paclt

Dominik Lang
      Informace o soutěži:

http://zsfrydecka.cz

[ Nahoru ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2015/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Závěr školního roku


      V pátek 26. 6. 2015 proběhla ve školní tělocvičně závěrečná akademie pro rodiče žáků a slavnostní vyřazení absolventů školy.[ Nahoru ]

Výtvarná soutěž: „Krásná jako kvítka... je ta naše země...“


      Vybrané práce žáků putovaly na 25. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže do Havířova. Tématem letošního ročníku bylo: „Moje město“. Žáci měli za úkol zobrazit netradiční výtvarnou technikou místo nebo město, kde žijí, pamětihodnosti, architekturu tohoto místa apod. Soutěž byla založena na podporu využití grafických a kresebných technik ve výuce na základních a středních školách.

      V každé z pěti věkových kategorií byly vybrány tři práce.

Náš žák Václav Berka se umístil na 3. místě v 5. kategorii.GRATULUJEME!

[ Nahoru ]

Ocenění žáků      Dne 15. 6. 2015 proběhlo ve škole slavnostní předání ocenění z mezinárodní výtvarné soutěže „Lidice 2015“ – letošním tématem bylo „Světlo“. Čestné uznání obdrželi: Přemysl Kameník (PrŠ III.) a Libor Kaman (VI.). Medaili Lidická růže obdržel Jan Kováč (VI.).Ještě jednou velká gratulace!
[ Nahoru ]

Rizika a prevence dětských úrazů


      Kraj Vysočina ve spolupráci s OS Zdravá Vysočina a SZÚ vyhlásily v rámci „Programu prevence dětských úrazů 2014/ 2015“ výtvarnou soutěž pro žáky 3. tříd.

      Celkově se zúčastnilo 23 škol z okresů Jihlava, Pelhřimov. Třebíč, Žďár n.S., Havl. Brod.

      Počet zaslaných prací – 214, celkem bylo uděleno 15 cen.

      Žáci 3. ročníků naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže, úspěšně se umístili 2 žáci, gratulujeme:


4. místo – Štěpán Maštera, „Nebezpečí číhá“                      11. místo - Aneta Nevrklová, „Pozor, přechod!“


[ Nahoru ]

Den zdravé svačiny


      Ve čtvrtek 4. června 2015 proběhl již tradiční Den zdravé svačiny, který opět organizovaly p. uč. Belatková, Barimová, Rathsamová a jako hlavní šéfkuchař p. uč. Tomáš Konečný. Po úvodní pohádce „Jak pejsek a kočička pekli dort“ jsme se rozběhli plnit úkoly – např. jsme poznávali zeleninu a ovoce, třídili potraviny na prospěšné a méně prospěšné pro naše zdraví, tvořili jsme koláž na téma zdravý - nezdravý zoubek, poznávali jsme potraviny podle chuti, čichu a také hmatu. Starší žáci vytvářeli podle předložených surovin i recept na nějakou dobrotu. Každá třída si mohla pod vedením hlavního kuchaře upéct pochutiny z listového těsta apod. Mezi řadou úkolů jsme si mohli i zasportovat. Na závěr nás čekala ochutnávka různých salátů, pomazánek, zákusků, buchet, koláčů, obložených talířů i různých nápojů. Akce se opět setkala s velkým úspěchem.


[ Nahoru ]

Den dětí pořádaný studentkami SOŠ


      1.6. 2015 si pro II., III. a VI. třídu připravily studentky SOŠ sociální v Jihlavě Den dětí, který proběhl v jejich Domově mládeže v Křížové ulici. Pohádkovou cestou byli naši žáci nadšeni. Soutěže organizovaly známé pohádkové postavy. V závěru podařené akce, která se nám všem moc líbila, jsme ochutnali různé dobroty od našich hostitelek. Žáci si odnesli i drobné dárky. Za vše patří studentkám náš dík.


[ Nahoru ]

Integrační pobyt 2015


      Od pátku 15. 5. do neděle 17. 5. 2015 proběhl integrační pobyt žáků a jejich rodičů, sourozenců a kamarádů pod názvem "Společně do lesa". V rekreačním středisku Doubrava u Staré Říše se sešlo na 90 účastníků. Pobyt navázal na podzimní integrační exkurzi s názvem "Společně za národními kulturními památkami". Obě akce byly podpořeny díky dotaci z rozpočtu statutárního města Jihlavy z projektu Zdravé město a místní agenda 21. V pátek se žáci zúčastnili prohlídky Hospodářského dvoru Bohuslavice. Zde si mohli vyzkoušet jízdu na koni a prohlédnout si různá hopodářská zvířata. Zlatým hřebem programu byl společný oběd v místní stylové restauraci, který žákům uhradilo Občanské sdružení Kamínek. Na Doubravě je pak čekal bohatý program plný her, sportu, poznání ale i dobrodružství. Při společném programu mizely hranice jak mezi dětmi tak i mezi dospělými. Všichni si víkend plný slunce velmi užili.
      Více o akci naleznete zde:

http://www.pomskola.cz/?view=kaminek
http://www.pomskola.cz/?view=napsali

[ Nahoru ]

Mediální výchova


      11. 5. proběhl ve škole celoškolní projekt zaměřený na využívání médií při vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením.

      V úvodní části se žáci seznámili s teorií a rozdělením médií na tištěná, obrazová, zvuková a herní. Stejně tak byla nazvána i stanoviště v prostorách školy, na kterých již žáci s médii pracovali a správně je rozřazovali. Pedagogové jim současně přiměřeným způsobem vysvětlovali historický vývoj technických prostředků. V praktických činnostech tiskli žáci písmena a obrázky, aby si zkusili, jak se pracovalo s knihtiskem, rozpoznávali různé zvuky a nahrávky, pantomimou znázorňovali zvířata a povolání, pracovali s diktafonem, s videokamerou, recyklovali datová média vytvářením obrazových dekorací, rozlišovali a zapojovali příslušenství k PC.

      Jedním ze stanovišť bylo i venkovní hřiště. Sportování tak posloužilo jako návod prevence psychických a zdravotních onemocnění, která mohou vznikat při nadměrném sledování či používání médií.

      Výstupem byl složený nástěnný přehled všech typů médií, k jehož vytvoření žáci obdrželi pokyny v úvodní části projektu a který v závěru po třídách vytvořili.

      MEDIÁLNÍ VÝCHOVA je jedním z průřezových témat školního vzdělávacího programu. V rámci projektu OPVK – Základní škola speciální Jihlava – centrum pro vzdělávání a komplexní péči o žáky se zdravotním postižením byl obsah učiva obohacen o nová témata, se kterými se žáci ve výuce postupně seznamují, například i formou celoškolního projektu.

[ Nahoru ]

Ozvěny


      Ve středu 6. května proběhla v naší škole každoroční akce Ozvěny. Tentokrát v netradičním pojetí – setkání proběhlo v prostorách tělocvičny naší školy a sešli jsme se v komornějším obsazení, pouze žáci naší školy a žáci ZŠ Seifertova. V tomto složení mělo více našich žáků možnost předvést, co umí, a tak jsme slyšeli pásmo básniček v podání žáků III. , VI. a VIII. třídy, sólové provedení básničky v podání Michala Klimeše, dvě písničky od Lenky Hukové a písničku s vlastním klavírním doprovodem od Robina Jurka. Ani žáci ZŠ Seifertova se nenechali zahanbit a předvedli nám pásmo básniček a písniček, gymnastické vystoupení a některé další sportovní dovednosti. Celé dopolední vystoupení zahájily gymnastky ZŠ speciální a ukončili svým pěveckým vystoupením Raraši. Na úplný závěr jsme ještě zhlédli video, které vzniklo během naší poslední integrační akce – při společné návštěvě pražských kulturních památek.

      Po kulturním programu přichystali žáci Praktické školy pro žáky ZŠ Seifertova malé občerstvení a po svačině už na ně čekalo další překvapení – na našem sportovním hřišti byly nachystány tříkolky, handbike a rehabilitační vozík. Sportovní zaměření školy žáci nezapřeli a po chvíli váhání už se na hřišti vesele proháněli. Nakonec se jim z naší školy ani nechtělo odcházet.


[ Nahoru ]

Lidice 2015


      Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže. Letošní 43. ročník byl zasvěcen tématu SVĚTLO. Soutěže se zúčastnilo 21 380 dětí ze 71 zemí světa, včetně tak vzdálených zemí jako jsou Čína, Japonsko, Filipíny, Indie, Keňa, Malajsie, Srí Lanka nebo Zimbabwe.

      MDVV Lidice byla založena v roce 1967 k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice zavražděných německými nacisty a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Tato původně národní výstava se stala v roce 1973 výstavou mezinárodní.


Lidice - vyhodnocení výsledků.

Počet zaslaných prací celkem z celého světa: 21 380, celkem zemí: 71.

Počet zaslaných prací z ČR: 5 658, medaile jednotlivcům v ČR: 60 čestných uznání v ČR: 521.Medaile

  • Kováč Jan


Čestné uznání

  • Kaman Libor


  • Kameník Přemysl
Gratulujeme.

[ Nahoru ]

Práce našich žáků


      Naši žáci se tradičně zapojili do soutěže Magistrátu města Jihlavy „Nejkrásnější čarodějnice“. Exponát bude vystaven mezi ostatními ve vestibulu jihlavské radnice.
      Podíleli se také na přípravě propagace havířského průvodu, konkrétně vytvořením dvou maket havířů.


[ Nahoru ]

Vystoupení hudební skupiny Raraši v Třebíči


      I v letošním roce se Raraši zúčastnili Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů v Třebíči jako nesoutěžící sbor.

      Setkání se konalo 17.4. v KD Pasáž v Třebíči.

      Raraši se prezentovali svým jarním programem a byli odměněni bouřlivým potleskem. V Třebíči vystupujeme již poněkolikáté, stále se setkáváme s vřelým přijetím a pokaždé jsme mile překvapeni tím, že se soutěžící z ostatních sborů na nás těší a vyjadřují nám obdiv a svoji přízeň.


[ Nahoru ]

Enviromentální prostředí a já


      – tak se nazýval program, který si na úterý 14. dubna 2015 připravila pro III. třídu studentka SVOŠS v Jihlavě Anna Zemanová. Žáci se seznámili s různými typy životního prostředí, určovali, která zvířata jsou domácí a hospodářská, která žijí volně v přírodě a která jsou cizokrajná. Skládali obrázky zvířat, poznávali zvuky, které vydávají, čím se živí a přiřazovali k nim správné názvy. V další části třídili odpady a blíže se seznámili s pojmem bioodpad. Na závěr vytvořili společnou koláž s názvem „Život v moři“. Akce se nám všem moc líbila.


[ Nahoru ]

Exkurze


      V pátek 10. 4. 2015 jsme měli možnost účastnit se exkurze, kterou pořádal Kraj Vysočina, do podniků ASMJ a Enviropol.

      Při kvalitně připravené exkurzi žáci mohli na vlastní oči vidět, jak se nakládá s odpadem v našem regionu a uvědomili si důležitost jeho zpracování pro uchování zdravého životního prostředí, které bychom měli zanechat dalším generacím.


[ Nahoru ]

Požární ochrana očima dětí


      Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž SH ČMS. V kategorii K2 se v okresním kole umístili také naši žáci

      – 1. Nikolas Pávek, 2. Dominik Lang a 3. Vacatová Monika.

Blahopřejeme.


              Nikolas Pávek                                               Dominik Lang                                                  Vacatová Monika

[ Nahoru ]

Tajuplný les


      Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže "Tajuplný les", kterou vyhlásil Magistrát města Jihlavy. Za krásné obrázky si v úterý 21. 4. odnesou odměny. Výstava vyhodnocených prací se koná v hale Magistrátu u předprodeje jízdenek MHD.


Kolektivní práce Martin Samek, Klára Suchá, Libor Kaman


Kolektivní práce Robert Pohořelský, Milan Pospíšil, Jaroslav Barták, Filip Jabůrek, Ilona Danišová, Elektra Langová


                   Kristýna Vašíčková                                 Adam Vachoušek                                            Monika Vacatová

[ Nahoru ]

"Náš kouzelný svět"


      Na podzim 2014 uspořádal jihlavský Rotary klub pod vedením svého současného prezidenta pana Ing. Libora Kováře internetovou aukci obrazů žáků naší školy pod názvem ,,Náš kouzelný svět“. Aukce byla ukončena v březnu 2015 a škole přinesla krásný výtěžek ve výši 86 738,- Kč. Částka byla využita na pořízení materiálu a pomůcek pro rozvoj výtvarné a hudební činnosti žáků a na pořízení materiálu pro praktickou výuku žáků střední školy.
      Autorské listy žáků naleznete zde

   pdfAutorské listy      Při této slavnostní příležitosti převzala ředitelka školy Mgr. Zuzana Šimková z rukou Ing. et Bc. Oty Kováře CSc, sekretáře guvernérky distriktu 2014/2015 CENU TOMÁŠE J. BATI za zásluhy o Rotary distrikt 2240.
      Krátký sestřih z průběhu akce naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=OToC_BUfbNk

[ Nahoru ]

Velikonoce


      Dne 30. 3. proběhl celoškolní velikonoční program. Žáci se nejprve pomocí prezentace seznámili s Velikonocemi a oslavami jara národů, žijících v minulosti na našem území, jejichž tradice jsou tu s námi dodnes. Poté si v tělocvičně krátce zasoutěžili. V družině a cvičné kuchyňce pak byly připraveny dílničky, kde si mohli žáci vyzkoušet výrobu některých velikonočních předmětů - pomlázky, mazance, zajíce nebo papírového vajíčka.


[ Nahoru ]

Vystoupení školní hudební skupiny Raraši


DIOD

      V rámci Malého divadelního festivalu pořádaném 11. března v divadle DIOD předvedli již tradičně svůj repertoár i Raraši. Vystoupení se setkalo s vřelým ohlasem.


VOŠS v Jihlavě

      Skupina Raraši byla pozvána vedením VOŠS v Jihlavě, aby studentům zpříjemnila svým vystoupením celodenní seminář týkající se jejich odborného zaměření. Zpívali jsme ve velmi příjemné atmosféře, svým potleskem nám studenti dali najevo, že se jim naše písničky líbily.

[ Nahoru ]

Volné dny


      Ředitelka školy vyhlašuje volné dny podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění na

29. 6. a 30. 6. 2015. V těchto dnech nebude probíhat školní vyučování. Školní rok bude ukončen a vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2015.

[ Nahoru ]

Udělení Medaile Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže 1. stupně


       Ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Mgr. Zuzana Šimková

převezme 27. 3. 2015 v Praze ve Valdštejnském paláci nejvyšší rezortní vyznamenání - Medaili Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy 1. stupně jako ocenění za příkladnou pedagogickou činnost.

Gratulujeme!!!!!!!!!!!!!!!!

Důvody navržení:

  • ocenění významné pedagogické práce
  • dlouhodobé a vynikajícího působení v resortu školství
  • mimořádně záslužné činy při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání osob se zdravotním postižením v České republice

[ Nahoru ]

Den básní


      Den 21. 3. je podporován světovou organizací UNESCO jako Světový den básní.

      Dne 17. 3. se u této příležitosti uskutečnila celoškolní akce „Den básní“. Žáci přednášeli podle možností nejrůznější ukázky poezie, dokonce i vlastní tvorbu. Jejich prezentace byla někdy obohacena o výtvarná dílka. Díky předem vytvořené prezentaci autorů a recitátorů se žáci mohli seznámit také s tím, jak autor vlastně vypadá, případně s ilustrátorem knih apod.

      Program zpestřila na začátku soutěž ve tvořivosti „Slovo z klobouku“, ve které si žáci sami vyzkoušeli role básníků,     a na závěr - Báseň pedagogů dětem.


[ Nahoru ]

Školní karneval


      V pátek 27. února 2015 proběhl v naší škole opět velký karnevalový rej masek. Do slavnostně vyzdobené tělocvičny se dostavili např. hokejoví zástupci, skupina fotbalistů, žabička, několik policistů, zabloudila k nám také jedna Červená Karkulka, tajuplný netopýr. Pobíhalo zde několik roztomilých čertíků, po zuby ozbrojených pirátů, vážných lékařů a zdravotních sestřiček a dalších a dalších roztodivných masek. Hudba, tanec a soutěže. Vrcholem dne bylo „kruté“ vystoupení našich zástupců bojových sportů – Václava a Igora. Na závěr každý účastník dostal sladkou odměnu.


[ Nahoru ]

Od února 2015 opět probíhá ve škole canisterapie.


      Canisterapie je terapie pomocí speciálně vycvičených psů. Pro žáky školy ji pod záštitou občanského sdružení Kamínek zajišťuje certifikovaná canisterapeutka se svými dvěma zlatými retrívry. Terapie probíhá ve dvou úrovních.

U dětí imobilních a žáků s jiným tělesným postižením především individuální formou, která podporuje uvolňování spasticity, rozvíjení komunikace a pozitivní emocionální ladění. A u dětí mobilních formou skupinovou. Doteky, vyčesáváním, kartáčováním, hlazením srsti, voděním psů apod. rozvíjí terapie hrubou a jemnou motoriku, koordinaci pohybů, udržení rovnováhy, podporuje sociální učení, pěstuje v dětech lásku ke zvířatům.


[ Nahoru ]

Vánoční besídka


      Ve čtvrtek 18. prosince proběhly v naší škole hned dvě vánoční besídky – dopolední pro všechny žáky a pedagogy a odpolední, věnovaná rodičům a přátelům školy. Obě besídky se nesly ve sváteční vánoční atmosféře plné koled, vánočních zvyků, vůně cukroví a kořeněného čaje. Většina tříd se aktivně účastnila programu, žáci se svými učiteli si připravili krátká vystoupení, někteří tradiční, jiní originální.


      Program Vánoční besídky

1. třída: básnička „Tři králové“

5. třída: písnička „Vánoční zvoneček“

2. třída: písničkové vystoupení „Zapomenutí čertíci“

3. třída: pásmo básniček „Poetické vystoupení“

Kroužek moderní gymnastiky: „Vánoční pohlazení“

6. třída: pásmo „Půjdem spolu do Betléma“

7. třída: básnička „Na ledě“ 

8. třída: pásmo „S Ježíškem kolem světa“ 

PrŠ 1: recitační pásmo „Z pohádky do pohádky“ 

Kroužek angličtiny: písnička „Jingle Bells“ 

Raraši se svým vánočním repertoárem.


[ Nahoru ]

Vánoční integrační setkání - 17. 12. 2014


      V předvánočním čase proběhlo integrační setkání žáků naší školy, dětí z MŠ Mozaika - Březinova 30 a MŠ Demlova. Děti z mateřských škol nás potěšily svým pásmem tradičních lidových písní a říkanek, které nás příjemně přenesly do vánoční pohody. Také skupina Raraši předvedla všem zúčastněným svůj vánoční program. Na závěr se děti vzájemně obdarovaly drobnými vlastnoručně vyrobenými dárky.


[ Nahoru ]

Vystoupení školní hudební skupiny Raraši


      I v letošním roce nacvičili Raraši program z vánočních písní, se kterým potěšili zejména děti.

      2. 12. jsme si „vyměnili“ písničky a koledy a pohádku se žáky ze 4. třídy školy v Březinově ulici.

4. 12. jsme přišli za dětmi zaměstnanců hypermarketu TESCO. Nato jsme zazpívali 11. 12. na dětském oddělení jihlavské nemocnice. Následující den 12. 12. jsme přinesli trochu vánoční atmosféry pacientům Psychiatrické léčebny v Jihlavě.

      Vrcholem našeho snažení byl benefiční koncert, který pro nás každoročně pořádá JSPS Melodie. Konal se 8. 12. v gotické síni jihlavské radnice a podle ohlasů měl velký úspěch.


[ Nahoru ]

Zdobení stromečku


      Žáci naší školy se v prosinci zúčastnili tradičního zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí. Tuto akci pořádá každoročně Magistrát města Jihlavy. Žáci za pomoci pedagogů zhotovili netradiční vánoční ozdoby z ořechů a drátků.


[ Nahoru ]

Vánoční výstava dětských prací na radnici


      Dne 11. 12. proběhlo převzetí sladké odměny za výzdobu jednoho z vánočních panelů ve vestibulu jihlavské radnice. Naše expozice patřila do šestice nejhezčích. Výstava výkresů a různých výrobků od dětí z jihlavských MŠ a ZŠ potrvá v době 3. - 28. 12. 2014.


[ Nahoru ]

3. 12. 2014 Integrační setkání – mikulášská besídka v ZŠ Seifertova


      Jako každoročně i letos pozvali žáci ZŠ Seifertova své kamarády ze Základní školy speciální a Praktické na mikulášské setkání. To proběhlo v tělocvičně školy, na programu byla ukázka skladeb moderních gymnastek, pýchy sportovně zaměřené Seifertovy školy, zazněly vánoční písničky a básničky v podání žáků druhých a třetích ročníků, slyšeli jsme koledy v podání akordeonu a zobcových fléten. Program byl doplněn o výtvarné dílny, kde žáci obou škol společně vybarvovali, nalepovali a zdobili připravené vánoční ozdoby a přáníčka. Po malém občerstvení následovalo společné sportování a zpívání, během něhož již zcela zaniklo, do jaké školy kdo chodí.

      Integrační akce tohoto typu mají mezi oběma školami již jedenáctiletou tradici. Pedagogové velice vyzdvihují přínos především pro zdravé děti, které mají možnost nahlédnout, jak se žije dětem fyzicky i mentálně znevýhodněným. Po takovém dopoledni se vracejí do svých tříd k intenzivnímu vzdělávání, ale vědí, že jsou mezi námi i lidé, kteří mají specifické potřeby, na které je třeba myslet.


[ Nahoru ]

Kouzelný vláček


      Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 k nám do školy zavítal „Kouzelný vláček“ v podání dvou našich kamarádů – kouzelníků – Milana Řezníčka a Tomáše Kotlíka. Nastoupili jsme do vlaku plného kouzel, písniček, překvapení a velké legrace. Kouzlili nejen Milan, Tomáš, ale i žáci a také p. učitelka Dáša Barimová. Podívaná to byla naprosto úžasná a my jsme moc rádi, že za námi pan kouzelník Tom a průvodčí Milan přijeli.


[ Nahoru ]

Hrátky 2014


      Hrátky 2014 aneb setkání žáků se speciálními potřebami Kraje Vysočina proběhlo ve středu 19. listopadu 2014 v prostorách ZŠ Demlova 32. Akce se konala pod záštitou Nadace Ičky a Jindřicha Waldesových a zúčastnilo se jí 10 škol. Hlavním tématem letošních Hrátek bylo přátelství. Měli jsme za úkol vyrobit z papíru ruku a na ni napsat, jak si představujeme svého kamaráda. Těmito výtvory jsme pak osadili strom přátelství, který pro nás organizátoři připravili na centrální chodbě. Po slavnostním zahájení v divadle jsme se vrhli do práce – vyrobili jsme si papírového kamaráda a náramek přátelství. Po svačině jsme si zařádili v tělocvičně. Celá akce vyvrcholila nádherným divadelním představením. Každý z nás dostal na památku mnoho dárků. Letošní Hrátky se opět vydařily.[ Nahoru ]

Listopad 2014 – Lidice MDVV


      Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 bude v Praze v Nostickém paláci slavnostně otevřena mezinárodní výstava dětských prací, které byly oceněny v letech 2010 – 2014, a vybrané práce s vánoční tématikou z let 2004 - 2013.

      Na této výstavě budou prezentovány i práce našich žáků –


          Bojanovská Kristýna                                                 Hutař Patrik


Suchá Klára


Práce Kristýny Bojanovské ze 42. ročníku roku 2014 – téma „Rodinné zemědělství“ - bude uvedena v kalendáři na rok 2015.

[ Nahoru ]

Den otevřených dveří


ve čtvrtek 9. října 2014, 9:00 – 14:00 hodin


V 10 hodin se uskuteční hudební vystoupení žáků školy v tělocvičně.


Zveme všechny zájemce o vzdělávání v základní škole, návštěvníky z řad budoucích studentů střední školy, rodičů i veřejnosti k prohlídce školy a k seznámení se vzděláváním, vybavením a speciálními metodami, které nabízíme žákům a studentům od 6 do 26 let věku.

[ Nahoru ]

Praha společně


      Již jedenáctým rokem probíhají pravidelná integrační setkání žáků Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava se žáky Základní školy Seifertova. Při těchto setkáních se snažíme, aby především zdravé děti nahlédly do života dětí s postižením.

      Na 24. září tohoto roku jsme proto naplánovali společný výlet žáků do Prahy. Společně jsme navštívili národní kulturní památky (Hrad, katedrálu sv. Víta a podobně) a prohlédli jsme si Prahu z paluby parníku.

      Hlavním cílem je setkávání světa zdravých dětí se světem dětí s postižením, aktivita zaměřená na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením zdravotně postižených osob, prohloubení poznatků o potřebách mentálně a kombinovaně postižených lidí, o jejich možnostech komunikace a pohybu po městě.

      Společný netradiční zážitek měl u všech zúčastněných velký kladný ohlas.

      Projekt "Společně za národními kulturními památkami", který podalo Občanské sdružení Kamínek při Základní škole speciální Jihlava a který byl schválen v rámci dotačního programu Zdravé město a MA21, naváže na naše mnohaleté integrační aktivity a bude dalším krokem k pochopení potřeb a možností znevýhodněných lidí. Bude součástí našeho dlouhodobého cíle o skutečnou integraci těchto lidí mezi zdravou populaci tím, že se tato (počínaje mladými lidmi) již nebude obávat nabídnout pomoc lidem s omezením.[ Nahoru ]

Koncert zvířátek v lese


      Ve čtvrtek 18. září 2014 nás navštívil pan Ivan Urbánek se svým „Koncertem zvířátek v lese“. Panu dirigentovi a skladateli v jedné osobě se nedostaví orchestr, nástroje na svých místech a muzikanti nikde. Proto využije čas a všechny nás s různými hudebními nástroji seznámí. Pro lepší zapamatování nám zvuky jednotlivých hudebních nástrojů připodobní k hlasům různých zvířátek. Jenže orchestr opravdu nepřijel. Tak abychom o koncert nepřišli, tak jsme si ho prostě udělali sami. Zahráli jsme výborně na housle, flétny, heligon, triangl, ukulele, činel, trubku, harmoniku …

      Koncert se vydařil a vystoupení se nám všem velice líbilo.[ Nahoru ]

Sportovní den


      Devět disciplín absolvovali 19.9. žáci základní i praktické školy: Boccia, stolní tenis nebo jeho přizpůsobené sporty (házení míčku a jeho chytání do košíku soupeřem), ukázka lukostřelby tělesně postiženým sportovcem, ruský kuželník, slalom na kolech nebo na vozíčcích pro tělesně postižené žáky, poznávání dopravních značek, střelba na branku florbalovými hokejkami, skládání velkých kostek domina, poznávání sportů na obrázcích a přiřazování sportovního náčiní k nim. Sportovní aktivity byly zahájeny rozcvičkou a zakončeny rozdáním diplomů a drobných odměn.[ Nahoru ]

Výtvarná soutěž: Strašidla a strašidýlka      Naše děti se zúčastnily výtvarné soutěže STRAŠIDLA A STRAŠIDÝLKA, kterou připravil městys Okříšky. Soutěž byla realizována v termínu 11. 5. – 5. 9. 2014, slavnostní otevření výstavy proběhne dne 14. 9. 2014. Autory vyhodnocených prací najdete na stránkách www.okrisky.cz, nejlepší práce budou vystaveny v prostorách zámku. Mezi výherce patří i kolektiv bývalé 7. třídy – ve své kategorii obsadili žáci s „Žebíbabou“ 1. místo. Vít Řezníček obsadil 2. místo s „Houbovníkem“.


Gratulujeme.[ Nahoru ]

1. školní den


      Zahájení školního roku 2014/2015 - „Malovaný rok“


      Pro zahájení tohoto roku jsme zvolili umělecké téma. Každý třídní učitel si vylosoval barvu, s kolegy jsme vyrobili barevné terče, kterými jsme označili jednotlivé třídy. V první školní den nás paní ředitelka v roli malíře za pomoci palety barev rozdělila do tříd. Všem byl popřán úspěšný a na pestré zážitky bohatý rok, který jsme proto nazvali „MALOVANÝ“.

[ Nahoru ]

Napsali o nás


      V Učitelských novinách číslo 26/2014 vyšel 19. srpna článek pana PaedDr. Radmila Švancara o Aktivačních centrech naší školy.


      Celý článek naleznete zde:


   pdfAktivační centra


[ Nahoru ]

Naše děti se zúčastnily 24. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže


      „Krásná jako kvítka je ta země…“. Soutěž vyhlašuje ZŠ Frýdecká v Havířově – Bludovicích. Letošního ročníku na téma PŘÍRODNÍ ŽIVLY se účastnilo třinácti zemí z celého světa, celkem bylo zasláno 1 530 prací. Velkým úspěchem je proto ocenění pro obrázky tří našich žáků – Bojanovské Kristýny, Frulové Kateřiny a Víta Řezníčka.

      Jejich díla tvoří součást výstavy, jejíž vernisáž se koná dne 5. 9. 2014 ve výst. síni V. Wünscheho v KD L. Janáčka v Havířově. Soutěž byla založena na podporu netradičních výtvarných technika a my jsme vsadili na enkaustiku.


[ Nahoru ]

Projekt: Společně pro bezpečnost dětí


      Naše škola se v létě tohoto roku zapojila do soutěže „Společně pro bezpečnost dětí“, kterou pořádá společnost Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.. Cílem soutěže je zvýšit bezpečnost pohybu žáků základních škol ve škole a jejím okolí.

      Zapojení školy do soutěže spočívalo ve zpracování videoprojektu s názvem „Křížem krážem křižovatkou“ a účasti ve veřejném hlasování na sociální síti. Náš projekt se hlasujícím líbil a díky vynikajícímu umístění v soutěži jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 100 000 Kč na jeho realizaci

      Společný projekt Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava a společnosti Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., tak škole umožní zdokonalit stávající koncepci dopravní výchovy, posílit praktické dovednosti žáků v běžném dopravním provozu a lépe je připravit pro bezpečný pohyb městem.

      Odbornou záštitu nad projektem převzal BESIP.


http://ulozto.cz/live/xQaKoobe/zakladni-skola-specialni-goodyear-wmv

[ Nahoru ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nový školní rok 2014/2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------